Nyitva tartás

Hétfő Zárva
Kedd 10 - 16
Szerda 10 - 16
Csütörtök 10 - 16
Péntek 10 - 16
Szombat Bejelentkezésre
Vasárnap Zárva

Elérhetőség

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Telefon: +36 62 544 753
E-mail: tudastar.jgypk@szte.hu

Belépés

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola költözésekor csaknem 4000 könyv került Budapestről Szegedre. Az ezredfordulón ez a szám meghaladta a tízezret, annak ellenére, hogy helyhiány miatt az 1980-as években sok folyóiratot a főiskola Központi Könyvtárába vittek át. Ugyancsak a helyhiányra, valamint korszerűtlenségre hivatkozva 1999-ben számos régi, főleg az 1950–1960-as években kiadott tankönyvet és jegyzetet selejteztek.

A Tudástár keretein belül működő szakkönyvtár a természettudományok, főleg a növénytan, az állattan, a mezőgazdaság, a környezet- és természetvédelem, valamint a kémiatudományok köréből őriz dokumentumokat. Az állományban – jelenleg körülbelül 7000 kötet – megtalálhatóak az egyes tudományterületek segédkönyvei (lexikonok, atlaszok, enciklopédiák, szótárak), határozókönyvei, továbbá szakdolgozatok, tankönyvek, folyóiratok és különlenyomatok. Könyvtárunk számos olyan kötettel és folyóirattal rendelkezik, amelyek tudománytörténeti és oktatástörténeti jelentőséggel bírnak: így például Vangel Jenő professzor könyvtárának csaknem kétszáz kötete ad képet arról, hogy egy korabeli biológus főiskolai tanár milyen szakirodalmak, tankönyvek iránt érdeklődött. A korabeli szeparátumok (különlenyomatok) száma csaknem ezer. A könyvek és a különlenyomatok értékét jelentősen növeli, hogy egy részüket a szerzők sajátkezűleg dedikálták (Apáthy István, Ilosvay Lajos). A kecskeméti Holls László és Moesz Gusztáv könyvtárából is kerültek kötetek intézményünkbe.

A könyvtár legértékesebb darabjai: Carl Linnaeus: Systema Naturae (1758), Charles Bonnet: Abhandlung aus der Insektologie (1773), Carl Linnaeus: Systema Vegetabilium (1774), Blaskovits József: A selyem tenyésztésének módjáról (1793), Földi János: Természeti história (1801), Fejér György: Anthropológia (1807), Magyar Füvészkönyv (1807), Mitterpacher Lajos: Oktatás a pamuk termesztéséről (1810), Orvosi Füvészkönyv (1813), Kaló Péter: A méhtartásnak ... gyönyörűséges modgya (1816), Vedres István: A sivány homokság használhatása (1825), Adolf Friedrich Hempel: Az egésséges emberi test (ford.: Bugát Pál, 1828) Carolus Clusius: Rariorum plantarum historia (facsimile, 1878) Érdekes és tanulságos olvasmányokat képeznek az egykori szakfolyóiratok: Köztelek (Köz- és Mezőgazdasági lap 1935–1943), Erdélyi Gazda (Az erdélyi gazdasági egylet közlönye, 1847), Szárnyasaink (illusztrált baromfitenyésztési szaklap, 1891), Magyar Gazdák lapja (1895), Egészség (az Országos Közegészségügyi Egyesület lapja (1892), Magyar Méh (A méhészek egyesületének szakközlönye).