Skip navigation

A klaszterelemzés korlátai

  • Nem vonhatók le következtetések a mintából az alapsokaságra, csak feltáró technikaként használható.
  • Nincs egyetlen legjobb megoldás.
  • Minden esetben létrehoz klasztereket.
  • A megoldások a változóktól függnek.
  • A kialakult csoportok függnek az egyedek adatbázisbeli sorrendjétől.