Skip navigation

Kereszttábla statisztikák, a khi-négyzet próba

A kereszttáblában szereplő százalék- és számértékek nem elegendőek a két változó közötti kapcsolat jellemzésére. Egy lehetséges módszer erre a khi-négyzet próba.

Két változó akkor független, ha az egyes cellába eső esetek számát a peremeloszlások egyértelműen megadják

Egy, a statisztikában gyakran használt hipotézisvizsgálati módszer a Pearson-khi-négyzet próba. Ez a vizsgálat nagyon robusztus, azaz a számítás körülményei és az adatok eloszlása nem nagyon befolyásolja a hipotézisvizsgálat megbízhatóságát.

A khi-négyzet próbával a nullhipotézist (H0) ellenőrizhetjük, amely egy összefüggés-vizsgálati esetben a következő: A vizsgált változók között nincsen összefüggés. Amennyiben a khi-négyzet értékhez tartozó szignifikanciaszint 0.05-nél alacsonyabb, akkor elvetjük a nullhipotézist, ellenkező esetben megtartjuk. (A szignifikanciaérték a khi-négyzet eloszlás elméleti értékének az adatainkból kiszámított khi-négyzet értékkel való összehasonlításából származik.