Skip navigation

Feladatok

Feladatok

  1. Mi a regresszió lényege és célja, milyen típusai ismertek?
  2. Definiálja a korrelációs és a determinációs együtthatók közötti kapcsolatot!
  3. Mi az a legkisebb négyzetek módszere?
  4. Mit értünk reziduális alatt?