Skip navigation

Feladatok

Feladatok

  1. Ismertesse a korreláció és a korrelálatlanság fogalmát! Térjen ki a korrelációs együttható jelentésére!
  2. Milyen félrevezető tényezőkre kell figyelni a számított korreláció értelmezésénél?