Skip navigation

Alapfogalmak

A kereszttábla változók közötti kapcsolat jellemzésére alkalmas adattábla. A mátrixban többnyire két nominális vagy ordinális változó értékeinek együttes eloszlása ábrázolható, azaz a változókhoz tartozó értékek kereszt-kombinációit jeleníti meg.

A kereszttáblák előnyei, hogy könnyen kiszámíthatók, az eredményei szemléletesek, a legalacsonyabb mérési szintű változók esetében is használhatók.

A kereszttáblákat két változó összefüggésének vizsgálatához használjuk. Ez a táblázat olyan cellákból áll, amelyek a két változó (oszlop- és sorváltozó) értékeinek minden kombinációja esetén kapott értékeket tartalmazza. Ezen cellák értékei szolgáltatnak információt a két változó közötti összefüggésről.