Skip navigation

Alakmutatók

Ferdeség (Skewness): Az eloszlás alakját vertikálisan leíró mutatószám. Az eloszlásnak az a tulajdonsága, hogy milyen irányban tér el a szimmetrikus eloszlástól. A szimmetrikus eloszlás ferdesége 0. Ha a gyakorisági eloszlásnak az oszlopos ábrázolása alapján (hisztogram) az eloszlás jobbra, azaz pozitív értékek irányába elnyúltabb, jobbra ferdének (skewed to right), ha balra, azaz a negatív értékek irányába torzított, akkor balra ferdének nevezzük (skewed to left). 

9. ábra: balra ferde 10. ábra: szimmetrikus 11. ábra: jobbra ferde

Csúcsosság (Kurtosis): Az eloszlás alakját vertikálisan leíró mutatószám. Relatív fogalom, azt jelzi, hogy az eloszlás az azonos középértékű és szórású normális eloszláshoz viszonyítva az eloszlás csúcsos (jobban tömörül) vagy lapos (kevésbé tömörül). A pozitív értékek viszonylag csúcsos, míg a negatív értékek viszonylag lapos elosztást jeleznek.