Skip navigation

Egyéb mutatószámok

Összeg (Sum): A mintában lévő elemek összege.

Minimum (Minimum): A mintában lévő elemek közül a legkisebb elem.

Maximum (Maximum): A mintában lévő elemek közül a legnagyobb elem.

Esetszám (Number of Cases): A megfigyelt esetek száma, a minta nagysága.

Változók

Mutatók

Intervallum

Ordinális

Nominális

Középértékek

Átlag,
(Módusz, Medián)
Medián
(Módusz)

Módusz

Szóródási mutatók

Szóródás,
Variancia

Terjedelem

Gyakoriság,
relatív gyakoriság

Alakmutatók

Ferdeség,
Csúcsosság

-

-

Egyéb mutatók

Minimum,
Maximum
Minimum,
Maximum

-

2. táblázat