Skip navigation

Hipotézisvizsgálat

A hipotézisvizsgálathoz feltesszük, hogy a minta független, véletlenszerű mintavétellel vett elemekből áll, továbbá minden x értékre az y érték normális eloszlású valószínűségi változó.

A lineáris függés egyenletében mind a konstans tag, mind pedig a meredekség esetében a standard hibával képzett hányadosa a t-eloszlást követi, n–2 szabadságfokkal. Ennek alapján lehet véleményt kialakítani arról, hogy a számított értékeknek a nullától való eltérését vajon a véletlen okozta-e? A szignifikáns (0-tól eltérő) regressziós együttható (meredekség) azt jelzi, hogy a két változó kapcsolatát az adott valószínűség mellett nem a véletlen hozta létre.