Skip navigation

Reziduálisok vizsgálata

Az egyes pontok és a regressziós egyenes közötti függőleges távolságokat reziduálisoknak is nevezik, és ezek képviselik az eljárásban elkülönített véletlentől függő komponenst. Ezek részletes vizsgálata fontos kiegészítése a változók kapcsolatának regresszióval történő vizsgálatának. Az SPSS tartalmaz eljárásokat a regresszió kiszámítása után a reziduális értékek táblázatokba foglalására, azok grafikus vizsgálatára. A reziduálisok ábrázolása jól mutathatja, ha a szóródás függ a független változó értékétől, ha az összefüggés eltér a lineáristól, ha az x tengely mentén egymás mellett lévő adatok nem függetlenek egymástól.

Minél kisebb az ábrán a vertikális szóródás, annál szorosabb a korreláció, és annál jobb az y érték becslése.

A görbe körüli szóródás adataiból az SPSS segítségével meghatározhatjuk a regressziós egyenes együtthatóinak standard hibáját. A standard hiba segítségével konfidencia intervallumok képezhetők, és az is vizsgálható, hogy független mintákból számított két regressziós egyenes paraméterei között van-e különbség.