Skip navigation

A program felépítése és indítása

A menürendszer nagyban hasonlít a Microsoft Office programcsomagnál megszokottakhoz: vannak olyan műveletek, melyek itt is ugyanúgy alkalmazhatóak – másolás, kivágás, beillesztés, törlés –, illetve találunk eltérőeket is – visszavonás csak az utolsóra terjed ki, a beillesztés (PASTE) pedig nem szúr be oszlopokat és sorokat, így adatvesztés lehetősége nagyobb figyelmetlen használat esetén.

Az indításkor megjelenő párbeszédablak azokat az első lépéseket tárja elénk, amik közül választhatunk:

  • Run the tutorial: olyan oktatóprogram, amely részletes leírást nyújt a használat során, így főleg a kezdők számára ajánlott
  • Type in data: adatok begépelését teszi lehetővé
  • Run an existing query: lefuttat egy már meglévő lekérdezést, illetve keresőkifejezést
  • Create new query using Database Wizard: adatok más adatbázisból történő bemásolására alkalmas
  • Open an existing dara source: egy már létező SPSS-adatállományt tölt be – az opció választása során meg kell ezt határozni
  • Open another type of file: más típusú fájt tölt be (nem SPSS) – szintén meg kell határozni még itt magát az adatbázis helyét.

1. ábra

Új dokumentum készítését vagy a TYPE IN DATA lehetőség megjelölése, vagy a párbeszédablak elvetése, CANCEL, teszi lehetővé. Ezt követően egy Data Editor, vagyis adatszerkesztő ablak jelenik meg, ahol a változókat és az ezekhez tartozó adatokat rögzíteni lehet.