Skip navigation

Irodalomjegyzék

[1]   Falus Iván, Ollé János: Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés, ISBN 978-963-19-6011-2, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008.

[2]   Sajtos László, Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, ISBN 978-963-9659-08-7, Alinea Kiadó, Budapest, 2007.

[3]   SPSS Base 15.0 User’s Guide, ISBN 978-0-13-613731-3, SPSS Inc. Chicago IL, 2006.

[4]   Kassai Zsuzsanna: Faktoranalízis SPSS alkalmazásával. Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola, Gödöllő, 2009. március 15. http://www2.szie.hu/tti/godolloi/kdi/aktual/tobbvalt_kassai_zsuzsanna.doc

[5]   Mérési segédlet és útmutató az SPSS program használatához. BME Távközlési és Telematikai Tanszék, 2000.  január. http://alpha.tmit.bme.hu/pub/meresek/3x/05/spss.rtf

[6]   http://xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/biometr/course/explore/statfv.html

[7]   http://kompetenciameres.hu/OKM_szojegyzek.pdf