Skip navigation

Alapfogalmak

Elsősorban folytonos változók esetében alkalmazott statisztikai eljárás. Az eljárás a megadott változók segítségével csoportokat alakít ki. A csoportképzés távolságok mérésén alapul. Azokat tekintjük egy csoportban lévőknek, akik elkülönülten közel vannak egymáshoz. Az elemzés nehézsége leginkább abban áll, hogy a kialakult csoportoknak tudunk-e olyan nevet adni, ami jól leírja az adott csoportot a több csoporthoz képest. Tehát hasonló dolgok csoportosítását jelenti, gyakorlatilag az osztályozás szinonimájaként értelmezhetjük.

A klaszteranalízis alapvető célja, hogy a megfigyelési egységeket viszonylag homogén csoportokba rendezze, az elemzésbe bevont változók alapján.

A folyamat akkor sikeres, ha az egységek hasonlítanak csoporttársaikhoz, azonban eltérnek a más csoportba tartozó elemektől.