Skip navigation

Szóródásmutatók

Szóródásmutatók: azt mutatják meg, hogy az adatok az átlagtól kevésbé vagy jobban térnek el, azaz hogy az átlag körül mennyire szóródnak az adatok. Ily módon az átlag jóságáról is információval szolgálnak.

Terjedelem (Range): a legnagyobb és legkisebb érték különbsége. Annak az intervallumnak a teljes hossza, amelyen belül a tényleges ismérvértékek mozognak.

Korrigált terjedelem: A terjedelem egy-egy adatra nagyon érzékeny, tehát nagyon nagy lehet ez az érték, ha van egy kiugró adat a többi között (nagyon nagy vagy nagyon kicsi), valójában pedig az adatok egy szám környékén tömörülhetnek. Ez kiküszöbölhető úgy, hogy a legnagyobb és legkisebb adatot (például a legjobban és legrosszabbul teljesítő tanulót) kihagyják az értékelésből. Amennyiben az alsó és felső 1-1%-ot hagyjuk el, a kapott eredményt alsó illetve felső centilisnek, míg az alsó és felső 10-10% elhagyása esetén alsó illetve felső decilisnek nevezzük. Tehát alsó decilis esetében a rangsorba rendezett adatok egytizede kisebb és kilenctizede nagyobb. Felső decilis esetén pedig fordítva. A minta nagysága határozza meg, hogy melyiknek van értelme.

Átlagos eltérés: Azt mutatja meg, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el a számtani átlagtól. Hátránya, hogy az eltérések iránya, azaz előjele befolyásolja az értékét.

Szórás (Standard Deviation): Azt mutatja meg, hogy az adatok mennyire szóródnak az átlag körül, mennyire heterogén a minta. Valójában az egyes értékek átlagtól való eltérésének négyzetes átlaga. A szórás mindig nemnegatív szám (pozitív vagy nulla).

Variancia (Variance): A szórás négyzete, szokás szórásnégyzetnek is nevezni. A négyzetfüggvény miatt hangsúlyosabban emeli ki az eltéréseket.