Skip navigation

Példa a faktoranalízisre

Nyissuk meg az SPSS példaállományai közül a GSS93 subset.sav (31. ábra által jelzett) adatállományt.

31. ábra

Megnyitás után váltsunk Variable View nézetre és az alábbi változók (id, bigband, bluegrass, country, blues, musicals, classical, folk, jazz, opera, rap, heavymetal) kivételével töröljük a többit, és mentsük el zeneszeretet.sav néven (32.ábra).

32. ábra

Az adatbázisban a különböző zenefajtákat megítélését láthatjuk (33.ábra) egy 5 fokozatú skálán (1=nagyon szeretem, 2=szeretem, 3=közömbös, 4=nem szeretem, 5=nagyon nem szeretem). A 0, 8, 9 értékek a hiányzó értékeket jelölik, ami azt jelenti, hogy nem válaszoltak a kérdésre, vagy nem volt megfelelő a válasz.

33. ábra

A faktoranalízishez válasszuk ki az Analyze / Data Reduction / Factor menüpontot (34.ábra).

34. ábra

Vegyük át a nyíl segítségével a tizenegy zenetípust a Variables mező alá (35. ábra), majd a Descriptives gombra kattintsunk (35. ábra).

35. ábra

Vizsgáljuk meg, hogy az általunk kiválasztott változók alkalmasak-e a faktoranalízisre. Ehhez a KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) értékét kell megvizsgálnunk. A Bartlett teszthez és a KMO megállapításához a Factor Analysis: Descriptives ablaknál a KMO and Bartlett’s test of sphericity mezőt pipáljuk ki, majd kattintsunk a Continue gombra, hogy megtudhassuk a KMO nagyságát (36. ábra).

36. ábra

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,748

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

3048,818

 

df

55

 

Sig.

,000

8. táblázat

A KMO értékét mutatja a 8. táblázat. Jelen esetben: 0,748 a KMO, ami alapján a változók megfelelőnek tekinthetők (KMO>6), tehát alkalmasak a faktoranalízisre.

Miután eldöntöttük, hogy a változóink alkalmasak a faktoranalízisre, vizsgáljuk meg, hogy hány faktort kell képeznünk.

A Descriptives gombnál pipáljuk ki az Anti-image mezőt (37. ábra), majd a Continue gombot, és végül az OK-t, ami után megjelenik az Anti-image matrix (Anti-images Matrices), melyet a 9. táblázatban láthatunk.

37. ábra

9. táblázat

Communalities

 

Initial

Extraction

Bigband Music

1,000

,550

Bluegrass Music

1,000

,708

Country Western Music

1,000

,691

Blues or R & B Music

1,000

,771

Broadway Musicals

1,000

,629

Classical Music

1,000

,725

Folk Music

1,000

,581

Jazz Music

1,000

,769

Opera

1,000

,635

Rap Music

1,000

,650

Heavy Metal Music

1,000

,678

Extraction Method: Principal Component Analysis.

10. táblázat

A hosszú kommunalitási (Communalities) tábla (10. táblázat) a bemenő és kijövő kommunalitás értékeket mutatja a faktorokra, ami kezdetben ez az érték 1.

A táblázat alján a kiválasztott módszert láthatjuk, mely jelen esetben a főkomponens módszer (Principal Component Analysis). Ennek a módszernek az a lényege, hogy azokat a faktorokat választjuk ki, melyek a legtöbb varianciát magyarázzák meg. 

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

 

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3,276

29,779

29,779

3,276

29,779

29,779

2

1,661

15,098

44,876

1,661

15,098

44,876

3

1,392

12,651

57,527

1,392

12,651

57,527

4

1,058

9,620

67,147

1,058

9,620

67,147

5

,728

6,619

73,766

 

 

 

6

,658

5,978

79,744

 

 

 

7

,566

5,150

84,893

 

 

 

8

,496

4,510

89,404

 

 

 

9

,421

3,823

93,227

 

 

 

10

,397

3,608

96,835

 

 

 

11

,348

3,165

100,000

 

 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.

11. táblázat

A táblázat (11. táblázat) első oszlopa tartalmazza a kiinduló változóknak a számát, a második főoszlop mutatja a sajátértékeket és a varianciákat ennek a módszernek az alkalmazása után, a harmadik oszlopban a kiválasztott faktorokra jeleníti meg ugyanezeket.

Láthatjuk, hogy 4 faktort különített el az Anti-image eljárás. Ezt a Total Variance Explained (11. táblázat jobb oldala) és a Component Matrix (12 t.áblázat) is mutatja. A négy faktor együtt a teljes variancia 67,147%-át magyarázza (ezt az utolsó oszlopnak az utolsó sorában láthatjuk), ami eléri a minimumként megfogalmazott 60%-ot.

Component Matrix(a)

 

Component

 

1

2

3

4

Bigband Music

,713

-,124

-,079

-,141

Bluegrass Music

,426

-,430

,584

,017

Country Western Music

,144

-,557

,600

,022

Blues or R & B Music

,531

,362

,333

-,497

Broadway Musicals

,743

-,033

-,266

,073

Classical Music

,741

,073

-,334

,243

Folk Music

,625

-,341

,091

,257

Jazz Music

,526

,491

,131

-,485

Opera

,712

,061

-,228

,267

Rap Music

,087

,592

,388

,376

Heavy Metal Music

-,018

,549

,404

,462

12. táblázat

A komponens mátrixból leolvashatjuk, hogy melyik változó melyik faktort jellemzi leginkább. A táblázatban szereplő értékek a faktorsúlyok.

Amennyiben nem megfelelő a négyes faktorszám, akkor a döntésben a Scree plot a segítségünkre lehet.Scree plot ábra az Extraction menüpontban a „Scree plot” bejelölésével kérhető (38.ábra).

38. ábra

 

39. ábra

Az 39. ábra azt mutatja, hogy a 11 faktor meredeksége az elsőtől az utolsó felé haladva csökken. Az ábrán könyökpontokat (elbow-kritérium) kell keresni, olyan helyet, ahol törés van a görbén, mert azokon a helyeken romlik el a magyarázott varianciának a növekedése.

Az ábrán az 5 faktorszámnál találunk könyökpontot. Az 5 faktorszámnál lévő törés tehát megerősíti azt, hogy 4 faktoros megoldást kell választanunk.

 

40. ábra

Vizsgáljuk meg a Maximum likelihood eljárással, hogy mi történne, ha 5 faktort használnánk. Methodnál válasszuk a Maximum likelihood-ot, majd állítsuk a faktorok számát (Number of factors) 5-re (40. ábra). 

Goodness-of-fit Test

Chi-Square

df

Sig.

16,466

10

,087

13. táblázat

A Maximum likelihood eljárás az 5 faktorra 0,087-es alacsony (<=0,1) szignifikanciaszintet adott eredményül (13. táblázat). Ez a 4 faktorral szemben még így is magasabb szignifikanciaszintet mutat. Tehát ez a módszer nem hozott megfelelő eredményt.

Rotated Component Matrix(a)

 

Component

 

1

2

3

4

5

Broadway Musicals

,816

,139

,063

-,065

,006

Opera

,770

,070

-,026

,116

,174

Classical Music

,746

,115

-,187

,038

,384

Bigband Music

,678

,282

,261

-,162

-,054

Blues or R & B Music

,129

,863

,110

,084

,081

Jazz Music

,220

,843

-,097

,082

-,011

Country Western Music

2,99E-005

-,079

,885

-,029

-,016

Bluegrass Music

,073

,179

,697

,006

,466

Rap Music

,136

,095

,091

,823

-,333

Heavy Metal Music

-,154

,083

-,119

,796

,261

Folk Music

,425

,026

,261

-,036

,691

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 8 iterations.

14. táblázat

Amennyiben az 5 faktoros megoldást választjuk, akkor a Folk zene egyedül külön faktorba kerülne (14. táblázat).

Maradjunk a 4 faktoros megoldásnál és rotációs eljárással alakítsuk át a mátrixunkat. Válasszuk a Varimax Methodot és a Continue gombot (41. ábra), majd az Options gombnál a Sorted by size mezőt pipáljuk ki a rendezés érdekében (42. ábra).

 

41. ábra

 

42. ábra

Rotated Component Matrix(a)

 

Component

 

1

2

3

4

Classical Music

,841

,097

-,072

,046

Opera

,785

,090

,006

,103

Broadway Musicals

,764

,190

,033

-,091

Folk Music

,604

-,040

,463

-,012

Bigband Music

,597

,340

,206

-,189

Blues or R & B Music

,133

,850

,143

,105

Jazz Music

,204

,843

-,086

,099

Country Western Music

-,074

-,045

,825

-,058

Bluegrass Music

,164

,137

,813

,018

Heavy Metal Music

-,044

,018

-,012

,822

Rap Music

,020

,142

-,027

,793

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 5 iterations.

15. táblázat

A 4 faktorra a Varimax rotálást alkalmazva a faktorok sokkal könnyebben értelmezhetőek (15. táblázat). Az oszlopokban az abszolút értékben 0,5-nél nagyobb számokat kell keresni (jelen esetben téglalappal jelöltük ezeket az értékeket). A kapott faktorokat a értelemszerű nevezzük el.

Az első faktorba tartozik: a Classical Music, Opera, Broadway Musicals, Folk Music és a Bigband Music.

A második faktort a Blues or R&B Music és a Jazz Music képzi.

A harmadik faktor a Country Western Music és a Bluegrass Music.

Az utolsó, negyedik faktor pedig a Heavy Metal Music és a Rap Music.