Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért – konferencia

Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban Időpont: 2018. október 19. 10:00 – 16:00 Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula…

3rdInternational Pedagogic and Linguistic ERL CONFERENCE

VALÉRIA JUHÁSZ Hungary / University of Szeged, Juhász Gyula Teacher Training Faculty / PhD ERLIII title: How can vocabulary of school books decrease inequality in school achievement (THU-S2-15.20) ERLIII abstract:…

ENGaGE-projekt

Brno, ENGAGE projekt:  Miskolci Egyetem,vezetésével (Magnuczné dr. Godó Ágnes) Varsói Egyetem, SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Masaryk Egyetem:és prof. Kormos Judit (Lancasteri Egyetem) diszlexiások idegennyelv-oktatása, digitálistananyag-fejlesztés Project-Number: 2017-1-HU01-KA201-035955 Grant agreement…

A MESE INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSEI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA PROGRAMJA

Dél-Szlovákia kétnyelvű névszemiotikai tájképe című előadás

TERMINOLÓGIA-STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK A MAGYAR NYELV VONATKOZÁSÁBAN

   

A mese interdiszciplináris megközelítései

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara és az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa nagy hangsúlyt fektet a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a tanító szakos hallgatók irodalomértésének elmélyítésére, a folklórműfajok sokoldalú…

Publikációk

Publikációk az MTMT-ben: Dr. Juhász Valéria: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10026957   Dr. Basch Éva: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10043863   Erdei Tamás: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10047776   Kegyesné Dr. Szekres Erika: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10003126   Nagyné dr. Sulyok Hedvig: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10043871