Skip navigation

Kérdések és feladatok

Feladat

1. Jellemezze Luther gyermekfelfogását!

2. Hogyan vélekedi Luther a gyermek akaratáról?

3. Milyennek tekinti Luther az újszülöttet etikai szempontból?

4. Milyen nevelési módszer szükségessége következik ebből?

5. Mit jelent a kifejezés: „fáradhatatlan hivatásvégzés”?

6. Mutassa be és jellemezze a protestáns életideált!

7. Mit jelen a kifejezés: „evilági aszkéta”?

8. Mely erények megvalósítására törekedett Benjamin Franklin?

9. Mit jelent a kifejezés: hortatív névadás?

10. Mit jelent a kifejezés: „belülről vezérelt ember”?

11. Mit jelen a szó: „kegyesség” (pietas)?

12. Milyen nevelési célok megvalósítására törekedett John Locke?

13. Mit jelent a szó: „intrúzió”?

14. Mi volt a janzenizmus? Milyen volt a gyermekképe?

15. Mi volt a Port Royal?

16. Mit jelentett a 17-18. századi szülők gyakorlatában a „gyermektől való megszabadulás”?

17. Mit jelent az „ambivalencia” DeMause értelmezésében?

18- Elemezze Koedijk és Jan Steen gyermektematikájú zsánerképeit!

19. Milyen gyermekkortörténeti érdekességet tartalmaz Johan de Brune Emblemata című képsorozata?

20. Hogyan viszonyultak - Péter Katalin és munkatársai elemzései szerint - a kora újkori magyar arisztokrata urak gyermekeikhez?

21. Mi volt a „Fallhut” (Fallhaube)?