Skip navigation

Tartalomjegyzék

Bevezetés a gyermekkor történetébe

 • 1. A gyermekkortörténet histográfiája
  • 1.1.  Új tudomány születése
  • 1.2. A gyermekkortörténet bölcsőjénél
  • 1.3. Ariès mellett és ellen
  • 1.3.1. Ariès-követők: a „diszkontinuitás-elmélet” képviselői
  • 1.3.2. Ariès-kritikusok: a „kontinuitás-teória” hívei
  • 1.4. Lloyd DeMause pszichogenetikus fejlődésmodellje
  • 1.5. Újabb korok, újabb elméletek
  • 1.6. A gyermekkor mint társadalmi konstrukció
  • Kérdések, feladatok,
 • 2. A reformáció és a kora újkor gyermekképe
  • 2.1. Luther gyermekfelfogása
  • 2.1. Luther gyermekfelfogása
  • 2.2. „Evilági aszkéták” nevelése
  • 2.3. Nevelési útmutatók, illemtankönyvek gyermekképe 
  • 2.4. A tömeges oktatás kialakulása: egy zárt világ születése
  • 2.5. Ambivalencia a családi nevelés hétköznapjaiban 
  • 2.6. Törődés a gyermekekkel – holland és magyar hétköznapok   
  • Kérdések és feladatok
 • 3. A „nevelés évszázada”
  • 3.1. Nevelés minden áron
  • 3.2. Az életben maradás esélyei
  • 3.3. Megszabadulás a gyermektől 
  • 3.4. Lassú változások a családon belül
  • 3.5. A változások okai
  • 3.6. A pedagógiai pamfletirodalom felvirágzása
  • 3.7. A felvilágosult abszolutizmus gyere
  • 3.8. Rousseau kettős arca
  • 3.9. Rousseau hatása
  • Kérdések és feladatok
 • 4. A változások kora: a 19. század
  • 4.1. „Otthon, édes otthon”
  • 4.2. A gyermeklét új elemei
  • 4.3. Az anyaság új dimenziói 
  • 4.4. Apák új szerepben
  • 4.5. A gyermekmunka
  • 4.6. „Fekete pedagógia” és testi fenyítés
  • 4.7. A gyermek évszázadának hajnalán
  • Kérdések és feladatok
 • 5. A „gyermek évszázada”?
  • 5.1. Mítoszteremtés és demitologizálás
  • 5.2. A behaviorizmus gyermekképe
  • 5.3. A szófogadó gyermek
  • 5.4. Az önérvényesítő gyermek 
  • 5.5. Nevelési tanácsadó irodalom Magyarországon a második világháború után
  • Kérdések és feladatok
 • Irodalomjegyzék