Skip navigation

Kérdések és feladatok

Feladat

1. Mivel szemben jelentett a család „végső menedék”-et a 19. században?

2. rtelmezze Hegel családképét!

3. Milyen volt az egyes szereplők (apa, anya, gyermekek) helyzete és szerepköre a családon belül?

4. Értelmezze a „privátszféra” fogalmát!

5. Mik voltak az alfabetizáció terjedésének következményei a polgári családon belül?

6. Jellemezze a nagypolgári lakások belső tereinek funkcióját!

7. Mi volt az oka egyes szerzők szerint a „gyermekszoba” mint új funkcionális tér megjelenésének a polgári lakásokban?

8. Mit jelent a „gyermekvilág kialakulásának” folyamata”

9. Értelmezze a kifejezést: „a gyermekbe való érzelmi és anyagi befektetés”!

10. Mit jelentett a hasznos állampolgárrá nevelés az iskolák gyakorlatában?

11. Mi volt gyermekek fő feladata a 19. században?

12. Hogyan próbálták gyógyítani a „rossz szokásokat” és „viselkedési hibákat”?

13. Milyen volt a 19- században elterjedő új anyaszerep?

14. Hogyan változott az anyai szoptatással kapcsolatos attitűd?

15. Milyen változás volt megfigyelhető a pólyázás terén?

16. Hogyan alakult a csecsemőhalálozás arányszáma?

17. A himlőoltás elterjedése milyen hatást váltott ki a csecsemő- és gyermekkori mortalitásra?

18. Hogyan alakult az apa-gyermek kapcsolat a 19. század folyamán? Milyen volt az új apaszerep?

19. Mutassa be Ernest Legouvé fiktív naplóinak gyermekkortörténeti jelentőségét!

20. Milyen volt a magyar Legouvé-recepció a 19. században?

21. Kik írtak nálunk Legouvet-parafrázisokat?

22. Mutassa be a különbséget Legouvet és Felméri apafigurái között!

23. Mutassa be a gyermekmunka helyzetét a 19. században!

24. Mutassa be az 1833-as és 1844-es angol gyáripari törvények gyermekmunkára vonatkozó korlátozásait!

25. Mutassa be a romantika gyermekképét, és szembesítse a gyermekmunka valóságával!

26. Mutassa be a gyermekmunka alkalmazását az Egyesült Államokban és Magyarországon!

27. Milyen volt a gyermekmunka helyzete a falusi kultúrákban?

28. Mit jelent a kifejezés: „fekete pedagógia”?

29. Mit jelent a totális felügyelet a pedagógiában?

30. Mutassa be és értelmezze Katharina Rutschky főbb téziseit!

31. A „fekete pedagógia” milyen motívumai jelennek meg a filantropista pedagógusoknál, például Basedow-nál?

32. Mit jelent a „köszönetnyilvánítás büntetés után”? Ismertesse „Scherber-esetet”!

33. Mit jelent az „ütéske” és a „legyintéske” Szvorényi József szótárában?

34. Ismertesse a német orvosok iskolakritikájának fő elemeit!

35. Hogyan foglalt állás II. Vilmos német császár az iskolakritika-vitában? Milyen intézkedést hozott a császár, és mi lett ennek a következménye?

36. Melyek Herbart pedagógiájának a legfőbb jellemzői a gyermekkép szempontjából? Milyennek látja Herbart a gyermeket?

37. Milyen új embertípus alakul ki a fejlett nyugati társadalmakban a 19. század végére?

38. Milyen igényt fogalmaz meg az „új ember” a neveléssel kapcsolatosan?

39. Mit jelent - Riesmann kifejezésével szólva - a „kívülről irányított ember”?

40. Miben öltött teste a világ iránti érzékenység megjelenése?

41. Mi a „pedológia”?

42. Melyek voltak az új gyermekkép jellemzői?

43. Milyen elképzelést fogalmaz meg Ellen Key A gyermek évszázada című könyvében?