Skip navigation

A valószínűség fogalma

A valószínűség axiomatikus megalapozásához a relatív gyakoriság tulajdonságaiból indulunk ki. 

Definíció: Ha n független kisérletet végzünk egy  esemény megfigyelésére és   -szor következett be akkor -t az  esemény gyakoriságának, a  értéket pedig  relatív gyakoriságának nevezzük és -val jelöljük.

 

A relatív gyakoriságra könnyen ellenőrizhető, hogy igazak a következők:

1. 

 

2.  Ha I a biztos esemény akkor 

 

3. Ha  és  kizáró események akkor .

 

Ez utóbbit könnyen igazolhatjuk véges sok eseményből álló halmazra is,  akkor azt kell feltennünk,  hogy páronként kizáró eseményeink vannak.

 

A valószínűség axiomatikus megalapozásakor a fenti tulajdonságokból mint axiómákból indulunk ki:

 

  1. Axióma Egy eseményalgebra minden  eleméhez hozzá van rendelve egy  szám, amely az  esemény valószínűsége.
  2. Axióma  biztos esemény valószínűsége 1, azaz .
  3. Axióma  esetén 
  4. Axióma Ha  egymást páronként kizáró események, akkor

A 3.axiómát véges sok eseményből álló halmazra is felírhatjuk a relatív gyakorisághoz hasonlóan, azzal a feltevéssel , hogy hogy páronként kizáró eseményeink vannak.