Skip navigation

Eloszlásfüggvény

Definíció: Legyen  valószínűségi változó, az -en értelmezett

valós függvényt a változó eloszlásfüggvényének nevezzük.

Az eloszlásfüggvény tulajdonságai:

A definíció alapján eloszlás függvény értéke az x pontban annak a valószínűsége, hogy a X változó értékei kisebbek mint x.

 

Az eloszlásfüggvényre a definíció alapján teljesülnek az alábbi tulajdonságok:

  • az eloszlásfüggvény nemnegatív
  • monoton növekvő , azaz
  • határértékek végtelenben:
  • balról folytonos, azaz

Ezek a feltételek elegendőek is azaz ha egy F(x)  függvény eleget tesz az fenti négy feltételnek, akkor van olyan folytonos valószínűségi változó melynek F(x) az eloszlásfüggvénye.

Az alábbi ábrán szemléltetjük ezeket a tulajdonságokat: