Skip navigation

Feltételes valószínűség

Ha  kisérletet végzünk   esemény megfigyelésére, és pontosan n-szer fordult elő  és  az  kisérletből  -szor az  esemény is bekövetkezik akkor a  hányadost az  esemény  feltétel melletti feltételes relatív gyakoriságának nevezzük. A valószínűség definíciójához hasonlóan ebből kiindulva a -t az esemény   feltétel melletti  feltételes valószínűségének  nevezzük,  esetén.

Jelölésben: , azaz   .

 

Ezt felírhatjuk  alakban.

Ez a forma általánosítható tetszőleges véges számú eseményre, ennek a formulának a neve:

Szorzási szabály: