Skip navigation

Várható érték

Definíció: Ha egy  diszkrét valószínűségi változó értékeinek halmaza megszámlálható:  és ezeket az értékeket rendre  valószínűségekkel veszi fel akkor az  sor összegét a változó várható értékének nevezzük, ha a sorösszeg véges.

Ha véges sok értéket vesz fel a változó akkor a várható értéket az

formula adja.

Kockadobás várható értéke: 

Igaz az alábbi állítás:

Legyenek  konstansok és  olyan valószínűségi változók amelyeknek létezik a várható értéke, akkor:

Várható értéket Excelben csak véges értékű változóra tudunk számítani,kétféle módszerrel:

  • Ha bármely változóérték felvételének valószínűsége azonos:

akkor az ÁTLAG függvények közül a megoldandó feladatra vonatkozót kell alkalmazni.

Ezek a függvények a statisztikai függvények közül választandók ki és átlagként számtani közepet számolnak minden esetben.

Egymástól abban különböznek, hogy a szöveges illetve logikai változókat kezelik-e illetve bizonyos logikai szűrőfeltételnek megfelelő cellákat választanak ki vagy minden cellát kezelnek egy adott tartományban.

 

Az  ÁTLAG ÁTLAGA ÁTLAGHA illetve ÁTLAGHATÖBB függvények számolnak átlagot.

az ÁTLAG függvény argumentumai átlagát számítja ki,

az ÁTLAGA szöveg és logikai változót is kezel

az ÁTLAGHA illetve ÁTLAGHATÖBB függvények esetében feltételeket adhatunk meg, hogy mely cellákra számítson átlagot

 

  • Ha a változó az értékeit különböző valószínűségekkel veszi fel, akkor :

 

A valószínűségek és az értékek vektorának skalárszorzataként a SZORZATÖSSZEG függvénnyel, melybe két argumentumként a valószínűségek és az értékek tömbjét kell beírni.