Skip navigation

Statisztika

Szerzők: Dr. Csallner András Erik, Vincze Nándor

A statisztika üzleti vagy gazdasági poblémákban széleskörűen alkalmazható. Alkalmazása nem jelent mást, mint a matematikai statisztika módszereinek alkalmazását az üzleti, gazdasági életben adódó problémák megoldására.

A statisztikai módszerek a valószínűségszámítás elméleti eredményeire épülnek.

A statisztika alkalmazása  az üzleti gazdasági folyamatokban felmerülő döntési helyzetek megoldásában segítik az üzleti gazdasági élet szakembereit.