Skip navigation

Ismétlés nélküli permutáció

Ha az adott elemek különbözőek, akkor az összes lehetséges sorbarendezést ismétlés nélküli permutációnak nevezzük.. n elem ismétlés nélküli permutációinak száma:

Pn= n!

Az n!  jelölés olvasása:  n faktoriális

A formula úgy adódik, hogy a sorbarendezés során az első helyre n különböző elemet választhatunk, a második helyre (n-1) elemet és így tovább, azaz:

Pn=n(n-1)(n-2)…2×1

Az első n természetes szám szorzatát nevezzük n faktoriálisnak.

Ennek kiszámításánál segítségül hívhatjuk az Excel FAKT függvényét.

Az Excel menüsorában a Képletek menüpontot kiválasztva kapjuk a függvények választásának lehetőségét.

Itt a Matematikai függvények közül a kiválasztjuk a FAKT függvényt. Ezzel vagy a SZORZAT függvénnyel számíthatjuk ki egy szám  faktoriálisát:

 

A FAKT függvénynek egyetlen argumentuma van, azt a számot kell beírni melynek faktoriálisát ki akarjuk számítani.

A SZORZAT függvény argumentumába az a tömbhivatkozás kerül mely elemeinek szorzatát akarjuk kiszámítani.

A FAKT és a SZORZAT függvény alkalmazása 5 elem ismétlés nélküli permutációjának kiszámítására.

Megjegyzés: a matematikai függvények között szerepel még a FAKTDUPLA függvény, jelölésben n!! melyre

Ennek megvalósítása Excelben:

A SZORZAT függvény egy másik tipusú felhasználásával szintén lehet a dupla faktoriálist számítani, amikor egyedi cellahivatkozások kerülnek a függvény argumentumába, pontosvessző elválasztással.

 

Példa: az 1,2,3 számokból hány háromjegyű szám alkotható úgy, hogy minden jegyet egyszer használhatunk fel?

A lehetséges számok: 123,132,213,231,312,321 ezek száma 3!=6.

Nyilván a faktoriális formula rekurzív módon is számítható azaz: n!=n·(n-1)!.