Skip navigation

Mintaterjedelem

Ha  minta növekvő rendezett sorrendje  akkor az  különbséget a minta terjedelmének nevezzük.

A rendezett  minta tapasztalati (vagy empirikus) eloszlásfüggvénye a következő függvény:

Nagy minták esetén célszerű a következő közelítő tapasztalati eloszlásfüggvény használata:

melynél az ugrások nagysága a  ahol  az  intervallumba eső mintaelemek száma.

Ahol  osztópontokkal osztályokba soroljuk a mintaelemeket valamely osztályképzési módszertan szerint, és  az i-edik osztály  gyakorisága.