Skip navigation

Különbségi

Az egyedek között úgy állít fel  preferenciát hogy a preferenciaintenzitást is mérni tudjuk.

Ezeknek a skáláknak a 0-pontjuk általában  önkényes.

Ilyen a hőmérsékleti skála. A hőmérsékletet mérhetjük Celsiusban vagy Fahrenheitben ez azt jelenti hogy ugyanannak a hőmérsékletnek más mérőszámot tulajdonítunk. vagyis a skála kiindulópontja lesz más.