Skip navigation

Arány skálák

Olyan skálákat nevezünk arányskálának ahol a hozzárendelt számértékek –mérési értékek - hányadosának is értelme van.

Ilyen például egy versenyen az időeredmények vagy lőtt - kapott gólok száma.

Ekkor nemcsak azt állapíthatjuk meg hogy valaki jobb mint a másik eddig rangsorolás, vagy, hogy mennyivel jobb mint a másik eddig különségi skála, hanem azt is, hogy hányszorosa a hozzárendelt érték egy másik egyedhez rendelt értéknek.