Skip navigation

Populáció és minta fogalma

Statisztikai vizsgálatokat statisztikai egyedek meghatározott halmazán végzünk.

Vizsgálataink fókuszát ezeknek az egyedeknek a bizonyos adatai képezik.

Ebben az esetben tehát adott vizsgálatunkhoz az egyedek bizonyos összessége és a egyedeket jellemző vizsgált adatok összessége.

Az egyedeknek ezt a halmazát nevezzük statisztikai sokaságnak  vagy populációnak.

Ez a halmaz általában nagy elemszámú.

Ilyen lehet például a KSH foglalkoztatottsági statisztikai vizsgálataiban a munkaképes korú magyar lakosság, vagy egy pártpreferenciákat mérő közvéleménykutató szempontjából a szavazóképes magyar lakosság.

Vizsgálataink tárgyát képezhetik egy cég termékei is, például minőségbiztosítási szempontok alapján.

A statisztikai sokaságot különböző szempontok alapján vizsgálhatjuk. Ennek alapján lehet egy sokaság:

 

Az egységek száma szerint:

  • véges vagy végtelen

Az egységek időbeli viselkedése szerint:

  • álló vagy mozgó

Az egységek jellege alapján:

  • diszkrét vagy folytonos.

Populációban általában az egyedekre vonatkozó megfigyelésket nem tudjuk elvégezni, vagy el tudnánk végezni de nagyon költséges lenne.

Például ha pártpreferenciákat szeretnénk különböző időpontokban vizsgálni akkor minden vizsgálni kívánt időpontban választásokat kellene kiírni vagy mindenkihez eljuttatni egy pártlistát és a válaszokat kiértékelni.

Ehelyett választják a pártok közvéleménykutatók jóval kevésbé idő és költségigényes statisztikai mintavételezésen alapuló vizsgálatait egy-két ezer fős mintavétel alapján.

Definíció: A statisztikai sokaságból véletlenszerűen (sokszor valamely módszertan alapján véletlenszerűen) kiválasztott egyedeket statisztikai mintának nevezzük.

 

A minta jelentősége abban áll, hogy a minta minden egyes egyedénél el tudjuk végezni a pontos megfigyeléseket, minden az adott vizsgálat szempontjából fontos adatot meg tudunk állapítani és a statisztikai következtetések elméletében alkalmazott  módszertanok segítségével a mintabeli  egyedek tulajdonságaiból a teljes sokaság tulajdonságaira tudunk következtetni.