Skip navigation

A

Abductio: távolítás, a test középvonalától kifelé irányuló mozgás. Musculus abductor (távolító izom)

Aberráció (aberatio): a normálistól eltérő állapot, erkölcsi, nemi eltévelyedés, beteges hajlam. A sportpályákon az aberráció gátlástalanságban, agresszivitásban jelenhet meg. Aberráció mentális (az elmebaj enyhe formája), Aberráció szexuális (nemi eltévelyedés).

Abnormális: a normálistól eltérő, rendellenes állapot. Abnormális gyerek pl. az, aki szellemi vagy testi fogyatékos.

Abszolút refrakter periódus: az a szakasz, amikor a sejt közvetlenül a hatásos ingerlést követően még igen erős ingerekkel sem ingerelhető. Az akciós potenciál depolarizációs szakasza után rövid időszak következik, amely alatt az ideg vagy izomsejt még szuper erős ingerrel sem ingerelhető: ez az abszolút refrakter szakasz. Ezt követi a repolarizációs fázis végén a relatív refrakter szakasz, amely alatt csak kisebb amplitúdójú és meredekségű akciós potenciál váltható ki. Emlősállatok „A rostjain az abszolút refrakter szak tartama kb. 0.4 msec, a relatív refrakter szaké 3 msec, a szupernormális fázisé 12 msec, a szubnormális fázisé pedig 50-70 msec az inger közlésének pillanatától. ⇒ Inger-ingerület (stimulus-reakció)

Acetil-koenzim „A”: a közti anyagcserében  kiemelkedő jelentőségű vegyület. Az ecetsav nagy energiatartalmú észtere, a Krebs-ciklusnak és a zsírsav-bioszintézisnek fontos közti terméke. A redukált koenzim A könnyen összekapcsolódik különböző acil csoportokkal. Energetikai szempontból bármely acil-koenzim A egy moljának a képződése egyenértékű 1 mol ATP képződésével.

Acetilkolin (Ach, acetylcholinum): ingerületátvivő anyag (szinaptikus transzmitter). A paraszimpatikus idegvégződések és a preganglionáris idegrostok végződéseinek ingerlésekor szabadul fel. Az interneurális és a neuromusculáris synapsisokban az acetilkolin az ingerületátvivő anyag. Az ingerület átvitele a motoneuronról az izomrostra egy szinapszisban, a motoros véglemezben történik. Az átvivő anyag az acetilkolin

Achilles ín (tendo calcaneus): 1. A közös lábszárhajlító izmok ina 2. Sebezhető pont. Elnevezése a görög mitológiából ered: Achillest édesanyja a sarkánál fogva mártotta a Styx vizébe, hogy sebezhetetlenné tegye, de így a sarka sebezhető maradt.

Acidózis (acidosis): savbőség, az alkálitartalék csökkenése. A testnedvek H-ion koncentrációjának stabil fenntartása alapvető jelentőségű az élet szempontjából. A savasodás mértékét a pH értékkel fejezzük ki. A pH érték az oldat H+- koncentrációjának negatív logaritmusa. A víz pH-ja 25 °C-on 7.00 (mol mol/liter), ilyenkor a  H+-és OH--ionok száma egyenlő. A pH minden egyes egységnyi csökkenésekor megtízszereződik és minden egységnyi növekedésével tizedére csökken a H+ száma. A H+ koncentrációjának azok a változásai, amelyek az élettel még összeegyeztethetők, egy hozzávetőlegesen ötszörös változásnak megfelelő tartományba esnek (H+-koncentráció:0,00002 mmol/l= pH 7,7 extrém alkalosis, 0,00004 mmol/l= pH 7,40 normális 0,00001 mol/l= pH 7,00 extrém acidosis). Normál körülmények között a vér pH-ja enyhén lúgos pH = 7.32 -7.40. Intenzív terhelés (pl. sporttevékenység) hatására metabolikus acidózis jelentkezik, amely a pH változásával is jár. A pH értékek az edzettségi állapottól és az akarati tulajdonságoktól függően általában 7.10 - 7.30 közötti értéket mutatnak, de maximális terhelés mellett jól edzett sportolóknál ennél lényegesen alacsonyabb értéket (6.88) is mértek már.

A pH eltolódás az anaerob állóképességet is jellemzi:

  • a kis savasodás és gyönge teljesítmény = a motiváció hiánya,
  • a nagy savasodás és gyönge teljesítmény = edzetlenség és
  • a nagy savasodás és jó teljesítmény = jó felkészültség és motiváció

Anyagcserezavar okozta savasodás= acidosis metabolica

Cukorbetegség okozta savasodás = acidosis diabetica

Légzési savasodás = acidosis respiratorica.

Aciklikus mozgás: valamely tevékenység olyan megjelenési formája, amikor a mozgás alapvető fázisai nem ismétlődnek periodikusan. Ide sorolhatok, pl. a küzdősportok, a torna, a sportjátékok, az atlétika dobószámai stb.

ACTH: adrenokortikotrop (adrenocorticotrop) hormon. A hipofízis első lebenyének mellékvesekéreg-stimuláló hormonja. Az agyalapi mirigy által vészhelyzetben kiválasztott hormon. A véráram szállítja a mellékveséhez és a test más szerveihez, ahol további hormonok elválasztását serkenti, amelyek a vészhelyzethez való alkalmazkodásban játszanak szerepet.  adrenokortikális rendszer.

Adams méltányosság elmélete: J. Stacy Adams (1965) elméletében a hozam és a befektetés kifejezéseket használta. Festinger kognitív disszonancia elméletére épül, mely szerint az egyén folyamatosan összeméri magát másokkal. Méltánytalanság esete forog fenn két személy között, ha hozamok és a befektetések arányai egyenlőtlenek, nevezetesen a saját és a másik befektetése és a hozama között nincs egyensúly. Adams szerint azonban a jutalmaknak nemcsak az abszolút nagyságrendje számít, hanem a másokhoz viszonyított relatív mértéke is. E megközelítés arra a feltevésre épül, hogy az embereket az motiválja, hogy méltányos (igazságosnak érzett) kapcsolatokat tartsanak fenn másokkal és a méltánytalan (igazságtalannak érzett) kapcsolatokat méltányosság irányába változtassák (ld. Balogh, 2015).

Adaptáció (adaptatio): alkalmazkodás. A környezeti létfeltételek megváltozása szükségképpen maga után vonja az élő szervezet anyagcseréjének megfelelő módosulását. Az élő szervezet, mint meghatározott tulajdonságokkal rendelkező zárt anyagi rendszer,  csak addig létezhetik, amíg minden adott időpontban az összes környezeti feltételekkel egyensúlyban marad; ha erre képtelenné válik, akkor az élő szervezet, mint ilyen, megszűnik létezni. Emberre vonatkoztatva: a környezeti hatások egyik részét a természeti környezet, másik igen jelentős részét pedig a társadalmi környezet adja. ⇒ Homeosztázis.

Addukció (adductio): közelítés. Musculus adductor (közelítő izom), A comb adductorai: musculus pectineus (fésűs izom), musculus adductor longus (hosszú combközelítő izom), musculus adductor brevis (rövid combközelítő izom), musculus adductor magnus (nagy combközelítő izom), musculus gracilis (karcsúizom).

Adekvát: valaminek teljesen megfelelő, vele egyenlő értékű. A receptorok a nekik megfelelő ingerek felvételére, feldolgozására képesek. Az érzékszervek adekvát ingerei (a fény, a hang, a nyújtás, a nyomás, a hő, az illat stb.). Az oktatás-nevelés folyamatában is előfordul, pl. egy konkrét szituációban alkalmazott adekvát nevelői eljárás vagy a tanítás folyamatában adekvát módszer alkalmazása. Adekvát edzésmódszeraz állóképesség fejlesztésére a tartós-, az intervall- és a verseny módszer az erőfejlesztésre a szériázó vagy a cirkuid.

Adenozin-trifoszfát (ATP): két nagyenergiájú foszfátkötést tartalmazó és nagy csoportátvivő képességgel rendelkező vegyület. Tulajdonképpen az izom egyetlen „akciós anyaga”, amelynek lebontása szolgáltatja a kontrakcióhoz szükséges energiát. A sejt legfőbb energiatároló anyaga. Az izomkontrakció mechanikus energiája kémiai energiából származik. Az izomkontrakció közvetlen energiaforrása az ATP, amely a filamentumok csúszása közben ADP-vé és anorganikus foszfáttá hasad. Ehhez az izomkontrakcióhoz nem kell O2, a folyamat anaerob körülmények között megy végbe. A felhasznált ATP azonnal regenerálódik, aminek követkéztében az ATP szint nagyfokú állandóságot mutat. Az ATP szint fenntartásához három folyamat áll rendelkezésre: 1. A kreatinfoszfát hasítás ADP+Kreatinfoszfát ↔ ATP+kreatin (rövid ideig tartó csúcsteljesítményhez elegendő pl. 100 m) 2. Az anaerob glükolizis  A vérben keringő glükózt először a sejteknek kell felvenniök ezt a folyamatot a hexokináz és a glükokináz enzim katalizálja. Az enzimreakció eredménye 1 ATP felhasználásával a glükozt glükoz-6-foszfáttá, az anyagcserében résztvevő aktív alakká alakítja. A sejten belüli raktározási alak a glükogén, amely ATP felhasználás nélkül foszforolízissel glükoz-1-foszfáttá majd glükoz-6-foszfáttá alakul. A piruvátig történő lebontás során a nyereség 3 mol ATP/mol glukoz 3. az aerob glukoz égetés (nyereség 36 mol ATP/mol glukoz).

Adottság: az egyén genetikailag kódolt pszichofiziológiai feltételrendszere, a szervezet öröklött és veleszületett diszpozicióinak összessége. Alappozició, a képességek veleszületett alapja -lehetőség-. Megkülönböztethetünk fizikai és szellemi adottságokat. Az adottságok tudatos, tervszerű ráhatással nem változtathatók meg, a genetikai kódban meghatározottak szerint változnak. A fizikai vagy testi adottságokhoz soroljuk, pl. a testalkati jellemzőket (testmagasság, testtömeg, testarányok, stb.), a szervek és szervrendszerek felépítését (csontok, izmok stb.) és azok változását (az érési és növekedési folyamatok) Az adottságok a képességek veleszületett alapját képezik, azt a lehetőséget, amire a természetes fejlődés, a nevelés, a képzés és a gyakorlás során alkalmassá válhat. Az adottságtesztek segítségével próbáljuk megjósolni a jövőbeli képességeket, teljesítményeket.

Adrenalin: a vérelosztást szabályozó mellékvesevelő-hormon. A fokozott szimpatikus aktivitás pl.: a fizikai munka, a hideg, a hőség, a fájdalom, az O2-hiány, a vérnyomásesés, a félelem, a harag, a hypoglikémia (stressz), vészreakció hatására emelkedik a vérben az adrenalin és noradrenalin szint. A legfőbb vezérlő szerv a hipotalamusz (hypothalamus). Az adrenerg rendszer (mellékvesevelő) vész- (stressz-) helyzetben aktiválódik a központi idegrendszeren keresztül. A létfontosságú szerveket felkészíti az extrém helyzetekben szükséges funkciók ellátására. Az adrenalin a központi idegrendszerben serkentő neurotranszmitterként is szerepet játszik.

Adrenokortikális rendszer: a stressz esetén aktiválódó neuro-hormonális rendszerek egyike. A hipotalamusz jelzésére a hipofizis számos hormont választ ki. Az egyik a pajzsmirigyet serkenti, hogy bocsásson több energiát a szervezet rendelkezésére, a másik (az ACTH) pedig a mellékvesék kéregállományát készteti mintegy 30 olyan további hormon kiválasztására, amelyek a vészhelyzetre való felkészülésben játszanak szerepet.

Aerob: oxigén jelenlétét igénylő folyamat. Az aerob munkavégzés olyan folyamat, amikor az oxigén felvétel és felhasználás egyensúlyban van (steady state állapot).

Aerob kapacitás: a szervezet egy percre jutó maximális oxigénfelvevő képessége. A szív, a keringés-légzés és az anyagcsere teljesítőképességének összegző mutatója. A gyakorlatban a relatív aerob kapacitást határozzuk meg, aminek az alsó határa egy jól edzett férfi sportolónál 60 ml/kg/min. körül van. Az aerob kapacitást a test lehető legtöbb izmával, 6-12 perc alatt kimerüléshez vezető, közben 1-3 percenként progresszíven emelkedő terhelés során mérhetjük.

Afferens: a központi idegrendszer felé vezető felszálló, érző pálya. Az afferentáció az ingerület központ felé vezetését, az efferentáció pedig a periféria irányába történő vezetést jelenti.

Agorafóbia (agoraphobia): tériszony. Félelem az egyedülléttől, vagy olyan nyilvános helyen tartózkodástól, ahonnan nehéz menekülni, vagy nincs segítség a pánik miatt tehetetlenné váló egyén számára. Szabad térségben tartózkodáskor fellépő szédüléses rosszullét. ⇒ Fóbia

Agresszió (aggressio): erőszakos cselekvés, szándék vagy indulat. Egy másik személy fizikai vagy lelki megsértését célzó viselkedés. A frusztráció, igen gyakran rejtett vagy nyílt agresszióhoz vezet

Agresszivitás: Az agresszió irányított, szándékos károkozást jelent. Nem attitűd, hanem fizikai és/vagy verbális tevékenység (Nagykáldi, 1998). A sportban sohasem lehet az a célja valakinek, hogy megsemmisítse, szándékosan kárt (sérülést) okozzon ellenfelének.

Agykéreg (cortex cerebri): az agyféltekék felszíni rétege. Gyakran szürkeállománynak nevezik, mivel a benne lévő sok sejttest szürkés árnyalatot ad keresztmetszetének, szemben a központi résszel, amelyet fehérré tesznek a hüvelyes idegrostok

Agyrázkódás: commotio cerebri  Amnézia

Agytörzs: az agyközponti részéhez közel eső részek összessége.

Agyvelő: encephalon

Agyvelőgyulladás: encephalitis

Aha-élmény: hirtelen felismerés. A belátás felvillanása. Az a pillanat, amikor egy szituációban megtalálom a megoldáshoz vezető utat.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome): szerzett immunhiányos tünetcsoport. A betegség főleg homo- vagy biszexuális férfiak, intravénás kábítószerélvezők, valamint a fertőzöttek gyermekei körében fordul elő. A fertőzést elsősorban sérült nyálkahártyán keresztül vírust tartalmazó vér vagy ondó idézi elő. Tünetei: nyirokcsomó-megnagyobbodások, légzőszervi bántalmak, tüdőgyulladás, súlyos hasmenés, idegrendszeri elváltozások vagy rosszindulatú daganatok.

Ájulás: kollapszu.

Akarat: az akadályok leküzdésére irányuló pszichikus folyamat. Általában a késztetések határozzák meg. Alapvető kérdés, hogy hogyan válunk képessé a hosszabb távú kötelességek és a pillanatnyi kényelem közötti választásra, a késleltetett kielégülésre.

Akceleráció: 1. serkentés, gyorsítás; 2. a fejlődés felgyorsulása. Amennyiben a szellemi és a testi fejlődés összhangban van, de az életkort meghaladó mértékű szinkron akcelerációról beszélünk. Ha a testi és szellemi fejlődés harmóniája felbomlik, de egyik területen felgyorsult fejlődés tapasztalható, aszinkron akcelerációról van szó. Vannak, pl. olyan tanulók, akik fizikai fejlettségüket tekintve messze meghaladják kronológiai életkorukat, míg szellemi fejlettségük életkoruknak megfelelő szinten áll. Abban az esetben, ha a szellemi illetve a fizikai fejlődés elmarad az életkornak megfelelő szinttől, retardációról beszélünk. Az új nemzedéknél a korábbiakhoz viszonyítva a testméretek viszonylag gyorsabb növekedése és az érzelmi, szociális fejlődés lassulása tapasztalható.

Akciós potenciál (action potential): az idegimpulzus szinonimája, vagyis az az elektromos hullám, amely a sejtmembrán depolarizációja esetén végighalad az idegsejt axonján.  ⇒ nyugalmi potenciál

Akcióterv (action plan):a rövid távú tervezés eleme, kisebb projekt.

Akklimatizáció, akklimatizálódás: idegen környezethez való alkalmazkodás. Az élőlények alkalmazkodása a megváltozott környezeti feltételekhez, éghajlati viszonyokhoz.

Pl.: hőmérséklet, légnyomás, táplálkozás, időzóna, gravitáció stb. A sportolók nagy világversenyek előtt akklimatizációs táborokban vesznek részt annak érdekében, hogy a szervezetüket felkészítsék a megváltozott körülményekből adódó ingerhatásokra. Az emberi szervezet viszonylag gyorsan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, de a szokatlan ingerhatások megszűnését követően rövid időn belül visszaáll a szükséges (megszokott) működési funkciókra.

Akkomodációs modell (accomodation model): eljárás, amely az intézményi és egyéni célok integrálását a feladatok vagy a munkakörök alakításával végzi. A szervezeti célokat az egyén hosszú távú céljaihoz igazítja.

Akrofóbia: kóros magasságiszony.

Akromegália: a hipofízis elülső lebenyének fokozott STH (növekedéshormon) termelése miatt a csontok disztális végeinek növekedésével járó betegség.

Aktin (actin): izomfehérje.

Aktív hajlékonyság: egy konkrét cselekvésszerkezetben elért ízületi mozgékonyság.

Aktív „pihenés”: amikor egy kifáradást okozó feladatot nem a tétlenség váltja fel, hanem kifáradás megszüntetésére szolgáló tevékenység. Pl.: Ha a jobb karral végzett munkát követően a bal karral dolgozunk tovább, akkor a jobb kar munkavégző képessége hamarabb helyreáll. A szellemi munka okozta idegi fáradtság restituciójára igen jól alkalmazhatók a kedvtelésből űzött különböző testgyakorlatok. A pihenés edzéselméleti szempontpól helytelen fogalomhasználatot jelent, mivel a szervezet felépítő anyagcsere folyamatainak a nyugalmi állapothoz viszonyított fokozottabb volta, a fokozottabb működés segíti elő a regenerálódási idő lerövidülését. ⇒ restitució.

Aktív turizmus: olyan turizmusforma, amely esetében a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása (Magyar Turizmus Rt. 2007).

Aktív sportturizmus: olyan turizmusforma, amely esetében a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása (Magyar Turizmus Rt. 2007).

Aktomiozin: aktinból és miozinból felépülő izomfehérje.

Alak: morf(o), morph(o).

Alaktalan: amorf

Alaktan: morfológia: Az élőlények külső formájával és felépítésével foglalkozó tudomány.

Alarm-reakció: vészreakció. A szervezet specifikus védekezése külső behatásokra. A hirtelen fellépő stressz hatására az adrenerg rendszer (mellékvesevelő) a központi idegrendszeren keresztül aktiválódik, és a létfontosságú szerveket felkészíti az extrém helyzetekben szükséges funkciók ellátására

Alapképességek (core abilities): szolgáltatást lehetővé tevő erőforrások: anyagi és szellemi aktívumok.

Algofóbia (algophobia): beteges félelem a fájdalomtól.  Fóbia

Alkat: az öröklött és szerzett, megközelítően változatlan tulajdonságok összessége, amelyek az egyén aktuális állapotát és jövőbeli fejlődését határozzák meg. Az emberek alkati tulajdonságok szerinti csoportosítása a szomatotipizálás.

Alkalmazott (employee): a szervezet által meghatározott vagy meghatározatlan ideig munkát vállaló személy; munkavállaló.

Allergia: túlérzékenység. A szervezetnek a megszokottól eltérő reakciója, valamely ingerre.

Ambivalencia: két közel azonos intenzitású, de ellentétes motiváció, érzelem együttes előfordulása. A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon nagyon gyakori a közel azonos erősségű, de ellentétes előjelű belső késztetések egyidejű megjelenése. Ilyen esetekben választanunk kell, hogy melyiknek engedjünk, megküzdjünk a nehézségekkel vagy elmeneküljünk előlük. Az ellentétes késztetések konfliktushelyzetet idéznek elő.
Ilyenek pl:
A félelem és a bátorság (pl.: képes vagyok e legyőzni a félelmemet szekrényugrásnál?),
A fáradtság érzet és az akaraterő (pl.: van-e elég akaraterőnk ahhoz, hogy akkor is folytassuk a futást, ha úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább?).

Amnézia (amnesia): az emlékezés hiánya. Az eszméletvesztést követő időre vonatkozó emlékezethiány. Emlékek kiesése következhet be esés vagy ütközős hatására is. A kisebb vagy nagyobb fokú agyrázkódás (comotio cerebri) utáni állapot jellemzője. Agyrázkódás gyanúja esetén azonnal nyugalomba kell helyezni a sérültet (úgy, hogy a lehető legkevesebb inger érje) és orvost kell hívni! Az amnézia kiterjedhet a traumát megelőző és követő eseményekre is. Anterograd amnézia, amikor a beteg képtelen új információk elsajátítására, bár a trauma előtti események felidézésére többé-kevésbé képes marad. Retrograd amnézia, amikor a trauma előtti időszak eseményeire vonatkozik az emlékezeti veszteség.

Anabolizmus (anabolismus): az anyagcsere folyamán lejátszódó építő folyamat, amely során egyszerűbb anyagokból összetett anyagok keletkeznek. Anabolikus szteroidok az építő anyagcserefolyamatokat fokozó (szterán vázas) hormonkészítmények. Napjainkban a gyógyászat számos szintetikus anabolikus szteroidot alkalmaz, melyek kémiailag és farmakológiailag (gyógyszertanilag) a tesztoszteronnak megfelelő vegyületek.

Anaerob: oxigén hiányában lejátszódó folyamatok. Ha az oxigén ellátás nem kielégítő, akkor a glükózból képződött piruvát nem lép be teljes egészében a citrátkörbe, hanem egy része tejsavvá redukálódik. Ezt a folyamatot nevezzük anaerob glükolizisnek. A szénhidrát lebontás általában aerob, vagyis oxigén részvételével lezajló folyamat, de a piroszőlősav képződésig anerob körülmények között megy végbe.

Anaerob kapacitás: az oxigén felhasználás nélkül rendelkezésre álló energiaforrások mennyisége. Az anaerob munka azt jelenti, hogy a szervezet oxigénszükséglete meghaladja felvételmértékét, azaz oxigénhiányos állapot alakul ki. Az anaerob kapacitásra a savasodási szintből lehet következtetni. ⇒ acidózis.

Analízis: 1. elemzés; részekre, elemekre való bontás. 2. a statisztikában alkalmazott eljárás, amellyel a meghatározott kérdésekre válasz adható. A specifikus agykérgi központ (pl. látókéreg), az ingerületet vezető ideg (pl. a nervus opticus) és az adott ingerféleségre érzékeny receptor (pl. a szem) együttesét nevezzük sensoros egységnek vagy analizátornak.   A központi idegrendszer megfelelő területein történik meg az ingerek érzetté való alakítása. ⇒ Asszociáció.

Anamnézis (anamnesis): visszaemlékezés, előzmény. A kutatómunka igen fontos része a vizsgált személyek múltjának, a jelen állapotot meghatározó illetve befolyásoló események felderítése. Ide tartoznak pl.: a személyi adatok, korábbi eredmények és a fejlődést befolyásoló egyéb tényezők.

Anatómia (anatomia): bonctan. Az emberi test megismeréséhez fontos ismeretek összessége: oszteológia (csonttan), szindezmológia (ízülettan), dezmológia (szalagtan), miológia (izomtan), szplanchnológia (zsigertan), neuroanatómia (idegtan) stb.

Anémia (anaemia): vérszegénység. A vörösvérsejtek számának vagy hemoglobintartalmának csökkenésével járó állapot. A vérszegénység több okra vezethető vissza, így: a csontvelő vérképző sejtjeinek működéskiesése vagy elégtelen működése, öröklött tulajdonság, vérveszteség, vitaminhiány, vashiány, a gyomor sósav-elválasztásának zavara stb. A sportolóknál is tapasztalható nagy terhelésű edzéseket követően, ami megfelelő táplálkozással, a szükséges vitaminok, sók, és nyomelemek tervszerű bevitelével elkerülhető illetve gyógyítható.

Anesztézia (anesthesia): érzéstelenség. Az anesztézia (anaesthesia) megjelöléssel találkozhatunk a sérülések során jelentkező érzéskiesések esetében is pl.: anaesthesi spinalis: gerincsérülés miatt bekövetkezett érzéstelenség.

Aneszteziológia: érzéstelenítéssel és érzéstelenítő szerekkel foglalkozó tudomány.

Animáció, animálás: lelkesítés, ösztönzés, buzdítás.

Animátor: valaminek a létrehozója, mozgósítója.

Anizometriás kontrakció: izomműködés

Annulospirális és virágszerű receptor: az izmokban elhelyezkedő proprioceptor (szervezeten belüli ingert érzékelő apparátus).

Antagonisták - szinergisták: az elmozdulás létrehozásában, a statikus erőkifejtésekben és a mozgás fékezésében együttműködő izomcsoportok a szinergisták, az ellenhatók az antagonisták. A mozgásban közvetlenül részt nem vevő, de más izmok működésének nem kívánatos hatását a neutralizáló izmok küszöbölik ki.

Antagonizmus: kibékíthetetlen, ellenséges vagy ellentétes (pl. a hajlító és feszítő izmok vagy a gátló és serkentő folyamatok).

Anticipáció: valamely esemény, cselekvés eredményének prognosztizálása a korábbi ismeretek illetve tapasztalatok alapján. Különösen a nyílt készségek körébe tartozó tevékenységi formák esetében bír nagy jelentőséggel, hogy milyen mértékben, milyen biztonsággal vagyunk képesek, mások cselekedeteit, az események várható kimenetelét elővételezni.

Antipátia (antipathia): ellenszenv. Meghatározatlan okból való idegenkedés érzelmi szembefordulás, illetve elfordulás, amely gyakran tudatos forrásból származik.

Antitalentum: valamiben egészen tehetségtelen ember.

Antropológia (embertan): az ember természeti adottságaival, szervezeti felépítésével és származásával foglalkozó tudomány.

Antropometria (emberméréstan): az antropológiának tudományos pontosságú mérésekkel foglalkozó ága. Az emberi test és testrészek méreteit vizsgálja, a méretek közötti összefüggéseket tárja fel.

Anyagcsere: a „cserét” jelentő metabolizmus magyar megfelelője. Az élő szervezetben végbemenő kémiai és energetikai átalakulások, a felépítő és lebontó folyamatok összessége. Anabolizmus pítő anyagcsere) Katabolizmus (lebontó anyagcsere, az intermedier anyagcsere azon folyamatai, amikor a táplálékmolekulákat alakítja át).
Az anyagcsere folyamatok lehetnek csökkent (hipometabolizmus) vagy fokozott erősségűek (hipermetaboliz-mus).

Aorta: főütőér.

Apátia (apathia): kedvetlenség, közömbösség. Az érzelmi ingerelhetőség fogyatékossága. A frusztráció egyik következménye.  Rajtapátia.

Aplazia (aplasia): leépülés sejtszámcsökkenéssel.  Hipertrófia, atrofia.

Apparátus: készülék. Apparátus respiratorius: légzőrendszer.

Aritmia (arhythmia): hibás ritmus, ritmus nélküliség,  ritmushiány.

Arndt-Schultze szabály: a környezeti változások (ingerek) hatása az anyagcsere folyamatokra. A szabály értelmében az ingerek három terhelési övezetbe sorolhatók:

I. Az első terhelési övezetbe azok a megszokott ingerek tartoznak, amelyekhez a szervezet a filogenetikus fejlődés során kialakult reflex-szabályozással illetve az egyedfejlődés során létrejött edzésadaptációs változások segítségével képes alkalmazkodni. Ezek az ingerek a szervezetben maradandó funkcionális, morfológiai, ill. szabályozásbeli változásokat nem hoznak létre.

II. terhelési övezet. Egy bizonyos terhelési szinten túl a belső egyensúly fenntartásához a meglevő szabályozó folyamatok már nem elégségesek, ezért a szervezetben először védekező, majd maradandó változásokat eredményező alkalmazkodási (neuro-endocrin, funkcionális, morfológiai stb.) folyamatok kezdődnek meg.

A III. terhelési övezetbe tartozó, túlzottan nagy terhelést jelentő ingerek maradandóan károsíthatják az élő szervezetet, és végső soron annak elpusztulásához vezethetnek.

A fenti három övezet között nem húzódnak éles határok, és mindig az egyén edzettségi állapotától függ, hogy az aktuális inger melyik terhelési övezetbe tartozik. Ugyanaz az inger ennek megfelelően az egyik ember számára lehet az I., a II., vagy a III. övezetbe tartozó terhelés. (Az összefüggést először a kémiai anyagokkal kapcsolatban állapították meg, és később terjesztették ki a sugárhatásokra, mely szerint kis dózisok serkentően, közepesek gátlón, erősek roncsolóan hatnak az élő sejtekre.)  Terhelés.

Arousal: arousalnak - mind fiziológiai, mind pszichológiai nézőpontból - az idegrendszeri aktivitás szintjét nevezzük, melyet gyakran éberségi szintnek is hívnak. Az arousal a szorongás, a stressz, a figyelem és a teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata kapcsán lényeges szerepet játszik. Nem egy esetben a szerzők, a stressz és szorongás szinonimájaként említik kutatásaikban. Ennek hátterében többek között az állhat, hogy a stressz megemeli magát az arousal szintet is (Balogh, 2015).

Arányosság (proportion): szervezési elv, amely a szervezet különféle egységei, forrásai közötti arányok megtartását, illetve változtatását tartja szem előtt.

Artéria (arteria): ütőér, verőér.

Arteriola: kis artéria.

Arthr(o)-, artr(o)-: ízület-.

Arthritis: ízületi gyulladás.

Aszinkron: nem egyidejű. Az események időbeli eltérése.

Aszociális: társas együttlétre alkalmatlan. Emberkerülő, közösségellenes.

Asszociáció (associatio): társítás, egyesítés.

Asszimiláció: beépítés.

Asszociálódás: társulás, egyesülés. A lélektanban a képzeteknek valamilyen okból történő összekapcsolódása a tudatban.

Aszténia (asthenia): veleszületett erőtlen alkat = erőtlenség, gyengeség. Az aszténiás tanulók esetében figyelembe kell venni, hogy terhelhetőségük jelentősen eltér hasonló korú iskolatársaikétól.

Asztma (asthma): rohamokban jelentkező nehézlégzés.

Asszertivitás: az önérvényesítést, a rámenősséget, a jó értelemben vett keménységet, illetve a küzdőképességet jelenti (Nagykáldi, 1998). A sportban gyakran ezt tévesen agresszivitásnak minősítik. A siker elérése igényli az asszertív magatartást, azonban mértékében sportági eltérések lehetnek.

Atlas: az 1. nyakcsigolya. 2. Könyv vagy album alakban kiadott térkép, ábracsoport.

Atléta: a görögöknél az ókori olimpiák idején a versenyzőt nevezték atlétának (több országban ma is így nevezik az űzött sportágtól függetlenül). Magyarországon atléta alatt azt a sportolót értjük, aki az atlétiakai szabályoknak megfelelő igazolással rendelkezik és az atlétikai szövetség által jóváhagyott versenyeken indul.

Atléta alkat: habitus athleticus.

Atlétika: az ókori görögöknél magát a versenyt jelentette számos országban ma is azt jelenti. Magyarországon a futó-, ugró-, dobó-, gyalogló- és a többpróba versenyszámok összefoglaló neve.

ATP: adenozin-trifoszfát, az izomműködésnél van jelentősége.

Atrófia (atrophia): sorvadás. Inaktivitási atrófia = az izom tétlensége miatt bekövetkező izomsorvadás.

Attitűd: beállítódás. A tárgyak, emberek, események és eszmék rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek értékelése. Az attitűdök kognitív, affektív és viselkedési összetevőkből állnak.  motívum, motiváció.

Attrakció: turisztikai vonzerőHatásos műsorszám, mutatvány, feltűnést keltő esemény.

Autizmus: öntörvényűség (skizoid tünet). Elmerülés a fantáziában, a valóság iránti érdeklődés kizárásával.

Autodidakta:önmagát képező egyén, aki szakszerű vezetés és ellenőrzés nélkül szerzi meg ismereteit.

Autofóbia (autophobia): kóros félelem az egyedülléttől.

Autogén (autogen): a szervezetből eredő. Koncentrációs gyakorlatok alkalmazásával lehetővé válik a test feletti uralom, az önbefolyásolás.

Autogén edzés: a szervezet edzése vagy a funkcionális szint csökkentése belső ingerek segítségével. Koncentrációs gyakorlatok révén a test feletti uralom, pszichotrepetikus önbefolyásolás érhető el. Ilyen pl.: az érzéki benyomások, mozgásképzetek hatására kiváltott ideomotoros reakciók hatása vagy a vegetatív funkciók  akaratlagos befolyásolása érhető el.

Automatizációs fázis: a mozgástanulás legmagasabb szintje, amikor a mozgás vagy mozgássor a jelző ingert követően tudati kontroll alatt automatikusan játszódik le. Pl.: egy automatizációs fázis szintjén elsajátított 64 ütemű szabadgyakorlat a beindító jelzést (zenei ütem) követően automatikusan játszódik le, úgy hogy a végrehajtó személy figyelme felszabadul úgy, hogy bármikor képes a cselekvésprogramba történő beavatkozásra.

Automatizmus (automatismus): 1. Amikor a cselekvés a tudati kontroll intenzív közrehatása nélkül megy végbe. 2. Tudatos szándék nélküli, gépiesen ismétlődő mozgás.

Avitaminózis (avitaminosis): vitaminhiány-betegség.

Axióma: alapigazság, sarkigazság. A gyakorlati tapasztalatok széles körű általánosításán alapuló tétel, amelyből valamely tudományos elmélet összes állításai levezethetők, de amelyet maga az elmélet közvetlenül nem igazol.

Axon: az idegsejt azon része, amely más neuronokhoz szállítja az impulzust.

Állóképesség: testi- és lelki tűrőképesség.
A fizikai állóképesség az élő szervezet fáradással szembeni tűrőképessége, ami lehetővé teszi a homeosztázis fenntartását a viszonylag erős iramú, hosszan tartó terhelések esetén is.

Ár (Price): a 4P elemeként ismerjük.  lásd. Price.

Ásványvíz: azokat a felszín alatti vízrétegekből származó vizeket hívjuk így, amelyek nem tartalmaznak egészségre ártalmas anyagokat, és ásványi anyag tartalmuk literenként eléri, vagy meghaladja az 1 grammot (1000 mg-ot). További információ: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/wellness/svnyvizek.html.

Átfogó minőségszabályozás (TQC total quality control): minőségmenedzsmenti rendszer, amely a minőséget az egész munkafolyamat során figyelemmel kíséri.

Audit (audit): a szabályozás eszköze. Átvilágítás, felmérés, általában külső tanácsadók végzik.

Autokratikus vezetés (autocratic leadership, directive leadership) utasításokkal engedelmességet követelő, megfélemlítő, büntető vezetői stílus.

Autoritás (authority): hatáskör, mások (a munkatársak, beosztottak) magatartásának irányítása, vagy befolyásolásának joga és lehetősége. Ez a legitimitás több forrásból is származhat, úgy, mint a legalitás, a kompetencia és a referencia-hatalom