Skip navigation

Cs

Család: a társadalom életének alapegysége. Tagjai, akik vérségi kapcsolat, házasság vagy örökbefogadás révén kötődnek egymáshoz.

Családi életre nevelés: az a komplex nevelési feladat, amelynek megvalósításával felkészítjük a felnövekvő nemzedék tagjait a partnerválasztásra, a házaséletre, a családi háztartás vezetésére és a gyermeknevelésre.

Csapatkohézió: a kohézió, a csapatot összetartó erő. Két dolog tart össze egy csoportot. Egyrészt vannak közösen elérendő célok, teljesítmények, ezt a feladat összetartó erejének nevezzük. Másrészt, azért is együtt lehet egy csoport, mert szeretnek együtt lenni, jól érzik magukat, ez a társas összetartó erő. A megfelelő teljesítmény eléréséhez fontos, hogy mindkettő magas legyen, ugyanis, ha csak a feladat összetartó ereje nagy, akkor nem teljesítés, problémák esetén, nincs meg a társak között az a kapcsolat vagy kapocs, ami segítene ezen átlendülni. Amennyiben viszont csak a társas összetartó erő magas, akkor egy idő után „elfelejtheti" a csapat, hogy vannak teljesítendő feladatok is. Baumann (2006), aki speciálisan csapatsportok pszichológiájával foglalkozik, hivatkozik Steinerre (1972), aki a csoport aktuális teljesítményét meghatározó pszichológiai tényezőket vizsgálta, és azt igazolta, hogy a csoport teljesítménye mindig kisebb, mint a tagok elvileg lehetséges egyéni teljesítményeinek összege. Ennek hátterében a csoportfolyamatokból származó veszteségek állnak: ilyen többek között a bizalom hiányából vagy a bizalomvesztésből vagy elégedetlenségből eredő deficit is. Ezért ezeknek a változóknak a további vizsgálatát is fontosnak tartja.

Csapatmunka (team-work): egymást kiegészítő képességekkel rendelkező emberek kisszámú csoportja, akik egy teljesítményhez kötődő cél érdekében elkötelezték magukat, és amelyért kölcsönösen elszámoltathatónak tartják magukat.

Csapatsportágak típusai Cratty alapján: cratty (1983) a feladathoz kapcsolódó kohézió mértéke szerint a csapatsportágakat három különböző csoportba osztotta (id. Nagykáldi, 1998. 97. o.): A közreműködő csapatok, ahol kevés az interakciók száma, és a tagok közötti koordináció is alacsony (pl. íjászat, teke, lövészet, birkózás). Az együttműködő csapatok, ahol magas az interakciók száma, és ténylegesen nagyfokú együttműködésre van szükség a játékosok között (pl. kézilabdázás, labdarúgás, röplabdázás). A vegyes csapatok, ahol mindkettő jellemző jelen van (pl. atlétikai ugrások, evezés, úszás (váltó).

Csapattá válás folyamata: ahhoz azonban, hogy jól működő csapatunk legyen, idő kell. Tuckman (ld. Nagykáldi, 1998) alapján 4, angol nyelven igen dallamos, könnyen megjegyezhető szakasza van a csapattá válásnak. Forming- Formálódás: Kezdetben mindenki a jó oldalát mutatja, igyekszik jó benyomást kelteni. Storming - Viharzás: a kezdeti nyugodtabb időszak után elindul a harc a hierarchiában betöltött szerepekért, státuszért. Norming - Normalizálódás: A csapat által vallott értékeknek megfelelően kialakulnak a csapaton belüli szerepek, a szabályokat elfogadják, a helyzet stabilizálódik. Performing - Teljesítés: A csapat készen áll ahhoz, hogy a lehetséges maximális teljesítményét nyújtsa. (Balogh, 2015).

Csecsemőkor: születéstől 1 éves korig.

Csere-modell (exchange model): az intézményi és egyéni célok integrálása érdekében ösztönzőket és jutalmakat felhasználó eljárás.

Csípőficam: luxatio coxae.

Csonthártya: periosteum. Csonthártyagyulladás - periostitis.

Csonttörés: fractura.

Csoportmunka: a tananyag egyes részeinek kisebb tanulói együttesekben történő feldolgozása. Ilyen esetben az osztályt több kisebb csoportra bontják és a tanár a csoportokkal külön foglalkozik.