Skip navigation

U

Újjáalakítás (business process reengineering, reengineering) = az üzleti folyamatok ügyfélcentrikus, az alapoktól induló gyökeres újragondolása a költségek, a minőség, a kiszolgálás, az átfutási idők érdemi optimalizálása érdekében.

Utasításos vezetés = ld. autokratikus vezetés.

Utazás-orvostan = a személyek helyváltoztatásával kapcsolatos egészségügyi problémákkal kapcsolatos orvosi tudományterület, ideértve a szükséges védőoltásokat, távoli országok betegségeinek felismerését, a személyek mobilitásából fakadó egyéb egészségügyi kockázatokat (pl. hosszú repülőutak kockázatai) (http://fogalomtar.eski.hu/).