Skip navigation

B

Bacilus: pálcika alakú mikrobák régi neve. Baktérium

Bacilusgazda: egészséges, de szervezetében fertőző baktériumokat hordozó ember, állat.

Bajnok: verseny győztese. Pl.: különböző sportágak bajnokságainak első helyezettje. Átvitt értelemben valamely nemes ügy harcosa, bajnoka.

Baktérium: szabad szemmel nem látható, fontos élettani szerepű (kórokozó) egysejtű lény. Lehet pálcika alakú (Bacillus), gömb alakú (Coccobacillus), spirális (Spirochaeta). Maghártyája nincs, nővényi életmód szerint táplálkozik.

Bal félteke: a nagyagy bal fele. A test jobb oldalát és legtöbb embernél a beszédet, valamint a logikai gondolkodást vezérli.

Baleset: testi sérülést, rokkantságot esetleg halált okozó váratlan esemény.

Balkezesség: ambidextria. A balkéz dominanciája. A jobb kézre való átállítás a gyermekeknél finommozgásbeli zavart, írás-olvasás megtanulásának nehézségét, dadogást és neurotikus tüneteket okozhat.

Ballisztikus: ballisztikus röppálya: elhajított, kilőtt testek röppályájának az a szakasza, amikor mozgásukat csak a nehézségi erő és a légellenállás alakítja.

Balneológia: a gyógyvizek hatásával és alkalmazásával foglalkozó tudomány.

Balneoterápia: a balneológia ismeretére épülő fürdőgyógykezelés. Rendszerint más  fizioterápiás gyógymóddal – például iszappakolással, gyógytornával, gyógymasszázzsal, vagy elektroterápiával kombinálják.

Barátság: emberek között kialakuló pozitív személyes kapcsolatok egyik formája, amit nem motiválnak alantas érdekek. Kölcsönös vonzalomra épül. Életkoronként változik a funkciója és a tartalma.

Baroreceptor: nyomásingert érzékelő idegkészülék.

Barrier: gát, akadály. A testnevelésben valamely képesség fejlesztésének, technikai hiba kijavításának, az akadályoztatását jelenti. A begyakorolt, automatizált mozgások esetében a cselekvésprogramok csak nagy nehézségek árán bonthatóak le, alakíthatóak át. A vágtafutók esetében „gyorsasági barrierről” szoktunk beszélni akkor, ha az edzésmunka hatására a gyorsaság már nem fejlődik tovább. Ilyen esetekben olyan gyakorlatok alkalmazása vezethet eredményre, melyek térbeli, időbeli és dinamikai jegyei eltérnek a beidegzett mozgásétól. Ilyenek, pl.: a hegyi futások, ahol a lejtők és emelkedők rákényszerítenek a lépéshossz és lépésfrekvencia megváltoztatására.

Bátorságpozitív erkölcsi-akarati tulajdonság, ami képessé teszi az embert olyan cselekedetek végrehajtására, amelyek testi vagy lelki traumát jelenthetnek számára. A bátorság nem azonos a vakmerőséggel. A bátor ember nem megy fejjel a falnak, hanem felméri a feladat veszélyességi fokát és a felkészültségének, tudásának birtokában dönt. Ugyanaz a feladat a gyakorlásának folyamatában egyre kevesebb bátorságot igényel (habituálódik).

Bandura szociális tanuláselmélete (1973): szerint az agresszió kialakulása nagyban függ attól, hogy az egyén az adott környezetben (család, sportegyesület) mit lát, és nagy valószínűséggel, azt a mintát fogja követni.

Bántalom  -pátia (-páthia)

Beállítódás  attitűd 

Becsületesség: olyan ember tulajdonsága, aki eleget tesz a társadalom erkölcsi követelményeinek. Magába foglalja: az igazmondást, elvhűséget, kötelességtudatot, hűséget, őszinteséget. Pozitív erkölcsi tulajdonság.

Befolyásolhatóságnegatív erkölcsi tulajdonság. Befolyásolható, akinek a meglévő nézetei és magatartásformái könnyen megváltoztathatók, akire könnyen lehet hatni.

Beidegzés  innerváció.

Beképzeltségnegatív erkölcsi tulajdonság. Az önértékelés elszakadása a realitásoktól. Például megalapozatlanul túlzottan nagyra tartja magát valaki.

Belátás: a problémamegoldási kísérletekben a megoldáshoz vezető viszonylatok észlelése. A problémával való ismételt szembekerüléskor a megoldás felismerése. A megoldáshoz vezető viszonylatok, összefüggések észlelése.

Beleélés  empátia

Belégzés  inspiráció.

Belső fül (auris interna): a fül belső része, amely a csiga mellett a vesztibuláris tömlőket és a félkörös ívjáratokat is tartalmazza.

Belső késztetés: drive. Azok a belső ingerek, amelyek bizonyos cél elérésére sarkallnak. Pl. ösztönös késztetés - éhségérzet, intellektuális késztetés - érdeklődés.

Belső konfliktus: a lelki élet és fejlődés természetes velejárójaként jelentkező ellentmondások.

Belsőelválasztású mirigyek (glandulae intestináles): a hormonokat a vérbe kiválasztó mirigyek rendszere. Endocrin mirigyek: hypophysis (agyalapi mirigy), glandula suprarenale (mellékvese), cortex suprarenalis (mellékvesekéreg), medulla glandula suprarenalis (mellékvesevelő), glandula thyreoidea (pajzsmirigy), glandula parathyreodea (mellékpajzsmirigy), pankreász (hasnyálmirigy), ovárium (petefészek) és testis  (here).

Belső motiváció, külső motiváció: deci (ld. Cashmore, 2008., 165., 242. o.) megkülönböztette a belső, intrinsic motivációt (késztetés) és a külső, extrinsic motivációt (ösztönzés). Az előbbinél a sportoló belső késztetést érez, hogy végrehajtsa a tevékenységet, ez okoz örömet számára. Az utóbbi esetben valamilyen külső ösztönző miatt (pl. pénz) sportol valaki. Különösen az utánpótlásban probléma, hogy egy idő után - főleg, ha a sikeres sportolót elkezdik akár érdemmel, akár érdemtelenül jutalmazni - már nem a sportág szeretete, a góllövés öröme, egy sikeresen megnyert mérkőzés okozta örömérzés, hanem a sportért kapott egyéb juttatások lesznek a dominánsak.

Belső PR (internal Public Relations): a szervezeten belül lefelé irányuló kommunikáció tudatos alakítása, célja a megértés, az érdemi támogatás, az innováció légkörének kialakítása, a belső morál és identitás megteremtése.

Bemutatás: oktatási módszer, amelynek során a gyakorlatban is megjelenítjük a konkrét feladatot.

Benchmarking (benchmarking): más hasonló, jól működő információs intézmények tevékenységeinek, teljesítménymutatóinak megismerése.

Beteg-mobilitás: annak lehetősége, hogy a beteg a saját akarata szerinti helyen vegye igénybe az ellátást.

Bénulás: paralízis

Benyomás: impresszió

Betegség: morbus. Beteges: morbid. 

Bibliográfia: a könyvismeret tudománya. Valamely kérdés tanulmányozásához adott, vagy felhasznált forrásmunkák jegyzéke.

Billentyű: valvula. Billentyűelégtelenség: insufficientia valvularis.

Binokuláris (binocularis): kétszemmel történő látás. Ez képezi a térlátás fiziológiai alapját. A látható pontok a jobb és a balszem különböző helyzete miatt a két retinán eltérő képet alkotnak.

Biokémia: az élő anyag kémiai szerkezetét, az élő szervezetben végbemenő kémiai folyamatokat vizsgáló tudomány.

Biológia: az élő, szerves természetet, valamint az állati és növényi szervezetek életműködésének törvényszerűségeit tanulmányozó tudomány.

Biomechanika: az élő szervezetben érvényesülő fizikai törvényszerűségek feltárásával és elemzésével foglalkozó tudomány.

Biopszia (biopsia): élő szervezetből vett szövetminta vizsgálata. A sportolók izomrost összetételének, izomminőségének vizsgálatára alkalmazott eljárás neve: izombiopszia.

Bioritmus: az életfolyamatok periodikus ismétlődése. Az éjszakák és nappalok váltakozása, a napszakok és étkezési időszakok összehangolása, a munkavégzés ritmusának kialakulása. A bioritmust a biológiai óra szabályozza, ami olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi bizonyos biológiai szerkezetek (gének) periodikus intervallumokban való működését.

Bizalom: olyan emberi kapcsolat, amelynek alapja a meggyőződés az illető hűségéről, lelkiismeretességéről, becsületességéről, jóra való hajlandóságáról. Hit abba, hogy a másik ember becsületes.

Biztonságérzet: olyan állapot, amikor valaki mentes az élet veszélyeztető fenyegetéseitől. A különböző veszélyességi fokú gyakorlatok tanulása és végrehajtása során biztonságérzetet ad a segítő tanár vagy társ. Az egyénnek az az érzése, hogy a veszélyt más vagy önmaga el tudja hárítani.

Body-terror: a szabadidő ipar erőteljes befolyása az ember testének szépségével, egészségével, életmódjával kapcsolatos fogyasztói magatartására. A befolyásolás elsősorban a testsúlyra, az alakra és ezek mellett a táplálkozásra irányul (pl. fogyókúrák, zsírleszívás, plasztikai sebészet, táplálékkiegészítők). Kovács (2002) szerint a másik “terrorizált terület” a sportfogyasztás, egyrészt az üzleti érdekből szervezett tömeges sportesemények (pl. utcai futóversenyek), másrészt az egészség jelszavával visszaélve a gyermekek túl korai sportolásra késztetése. Sajátos ellenpontja mindennek az “anti-body-terror”, mely – a civilizációs fejlődés risztó jelenségeként – az egyre fejlődő infikommunikációs eszközökkel (televízió, számítógép, okostelefon) ülő életmódot kényszerít az emberekre.

Bokasüllyedés (lúdtalp): pes planus

Boldogság: olyan átmeneti állapot, amelyben a személyiség fontos törekvéseinek megvalósulását öröm és a megelégedettség érzésével éli át.

Bosszú: a vélt vagy valós sérelmek megtorlására irányuló cselekedet. Negatív erkölcsi késztetés. Nem kivánatos érzelmek és erkölcsi nézetek táplálják.

Bradi (brady): lassú Bradikardia (lassú szívverés) percenként 50-nél kisebb szívfrekvencia nyugalmi állapotban. Bradipnoé (ritka légvétel) 12-nél kisebb légzési percfrekvencia nyugalmi állapotban. A bradikardia és a bradipnoé lehet az edzésalkalmazkodás eredményeként kialakuló funkcionális változás, de lehet kóros állapot is.

Brutalitás: kíméletlen, durva erőszakosság, kegyetlenkedés

Bruttó hazai termék: GDP

Bruttó nemzeti termék: GNP

Bürger próba: a préselés és vérnyomás változása közötti összefüggés vizsgálata. A próba azokban a mozgásformákban (súlyemelés, birkózás, szertorna stb.) bír nagy jelentőséggel, ahol nagy, illetve hosszabb ideg tart a préselés. A megnövekedett mellűri nyomás olyan átmeneti vérnyomáscsökkenést eredményezhet, ami eszméletvesztéshez vezet. Edzetlen tanulóknál már kisebb és rövid ideig tartó préselés is rosszulléthez vezethet. A carotis-sinus szindróma esetén a carotis -sinus túlérzékenysége miatt következhet be vérnyomáseséses eszméletvesztés.

Brainstorming vagy ötletbörze, "agyroham" (brainstorming): a munkatársak bevonásának és szakismereteik és tapasztalataik kiaknázásának egyik eszköze. Egy probléma megoldásával kapcsolatos kötetlen ötletgyűjtés, majd a kapott ötletek rangsorolása.