Skip navigation

O

Oldalirányú kommunikáció (horizontal communication) = a szervezetben az egy hierarchiai szinten dolgozó munkatársak közötti kommunikáció.

Ok-okozat-diagram = ld. halszálka-diagram.

Operatív tervezés = ld. rövid távú tervezés.

Organikus szervezet (organic organisation) = a környezeti változásokhoz gyorsan alakuló szervezet-típus, melynek jellemzői: jelentős oldalirányú kommunikáció; a szervezeten belüli hatások az ismeretekből és a tapasztalatokból eredő hatalomból fakadnak; globális szemléletmód, rugalmas munkakör, elkötelezettség a szervezeten kívüli szakmai csoportoknak is.

Organizmus = élő szervezet. Orgánum = szerv. Organelluum = szervecske.

Ot(o)- =fül. Otológia = fülgyógyászat.