Skip navigation

G

Gamma-aminovajsav (GABA) = fontos gátló (inhibitor) neurotranszmitter.

Ganglion = Idegdúc. Idegsejtek és szinapszisok egy csoportja az agyon és a gerincvelőn kívül.

Gantt-diagram vagy vonalas ütemterv (Gantt chart) = tervezési és szabályozási segédeszköz, amely kulcsfontosságú tevékenységeket tüntet fel vonalak vagy sávok képében olyan diagramon, ahol a vízszintes koordináta az idő vonala, akárcsak a nyilakkal történő ábrázoláson.

Gauss-féle haranggörbe = a normáleloszlás grafikus képe. Erre az eloszlásra az jellemző, hogy az adatok elrendeződése az átlag körül szimetrikus, azaz a görbe bal- és jobb oldali ágának lefutása közel azonos. (Szabályos görbe csak végtelen adatszám esetén adódik.)

Gátlás ⇒ inhibíció, szupresszió.

Gátló szinapszis = a neurotranszmitter a fogadó sejt membránjának átjárhatóságát a nyugalmi potenciál irányába változtatja, tehát a sejt kisülése ellen hat.

Gazdaságosság (economy) = teljesítmény-tényező; egy meghatározott tevékenység végzésének nyereségessége.

GDP (bruttó hazai termék) = A hazai és a külföldi vállalatok által belföldön megtermelt, végső felhasználásra szánt javak értékösszege.

Gén = az öröklődés alapegysége, amely a kromoszómákban található. Minden kromoszóma sok gént tartalmaz. A gének általában párosak; az egyik az apától, a másik az anyától származik.

Generális adaptációs szindróma (GAS) = általános adaptációs szindróma. A szervezet nem specifikus válasza károsító behatásokra, megterhelésre vagy a szervezetbe jutó bizonyos anyagokra.  stress.

Genetika = a biológia öröklődéssel és az örökletes jellemzők átvitelével foglalkozó ága.

Geotermikus (földhő) gradiens = A földhőmérséklet mélység felé történő növekedését (°C/100 m) fejezi ki.

Gimnasztika = testgyakorlat.

Globalizálódás, piacoké és szolgáltatásoké (globalisation of markets and services) = a határok elmosódásának következménye, amely által a piac szereplői tőlük földrajzilag távoli szereplőkkel is üzleti kapcsolatba kerülhetnek.

Globulin = a plazma- illetve a szérumfehérjék egyik csoportja.

Glukoz = 6 szénatomos cukor, a sejtek energiaforrása.

Glükolizis (glykolyzis) = az a folyamatot, amelynek során a glikogénből vagy glükózból laktát (tejsav), illetve piruvát (piroszőlősav) keletkezik.  A glikgen illetve a glükóz oxidációja kétféle mechanizmus szerint mehet végbe. Az egyik piruvaton keresztül történő lebontás, ami az összes szövetben kimutatható. A másik a direkt oxidáció, ami főleg a májban mutatható ki. Az aerob körülmények között történő oxidatív lebontás és az anaerob feltételek mellett lefolyó fermentáció a piruvát (piroszőlősav) szintig a sejt citoplazmájában teljesen egyformán folyik le. A erob körülmények között a piruvát a mitokondriumokban  a citrát-körön keresztül vízzé és széndioxiddá ég el. Anaerob körülmények között (oxigén hiányban) a keletkezett piruvát nem oxidálódik tovább, hanem a citoplasmában laktáttá (tejsav) redukálódik. Az anaerob fermentáció képességével minden szövet rendelkezik. A májban glikogénből glükóz hasad le. A glükóz a vérárammal jut az izomhoz, ahol a glükózból glikogén képződik. Az izomban a glikogénből (anaerob körülmények között) tejsav képződik. A tejsav a vérárammal visszajut a májhoz, ahol abból glikogén épül fel. Ezt a folyamatot felfedezőjéről Cori-körnek nevezik.  

GNP (bruttó nemzeti termék) = A hazai tulajdonú vállalatok által belföldön és külföldön megtermelt, végső felhasználásra szánt javak értékösszege.

Görcs = spazmus

Gyakoriság = előfordulás (matematikai statisztikai fogalom). Azt mutatja meg, hogy a mérési eredmények egyes értékei hányszor fordulnak elő a mintában. Ha a két szélsőérték különbsége nagy, vagy nagy az elemszám, akkor az adatokat több értéket magábafoglaló osztályokba, intervallumokra bontjuk. Ebben az esetben a gyakoriság az adott osztályban lévő adatok számával egyezik meg.

Gyengeelméjű  oligofren

Gyermekkor = 1-14éves korig.

Gyógybarlang (barlangterápiás intézet) = Természetes, vagy mesterséges eredetű föld alatti barlangképződmény (üreg, bánya, vájat, táró), melynek bizonyítottan gyógyhatású különleges légköri viszonyai alkalmasak egyes betegségek kezelésére. Speciális klímájukra, csíramentes, gyógyhatású levegőjükre mindenekelőtt a légúti és mozgásszervi megbetegedésekben szenvedők tartanak igényt. A létesítményhez funkcionálisan kapcsolódik a betegek elszállásolására alkalmas felszíni épület, a kezelés azonban járóbeteg-ellátás keretében is igénybe vehető.A barlanggyógyászat (speleoterápia) a ⇒ gyógyturizmus jelentős tartalékokkal rendelkező szegmensét képezi. Bővebben: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/wellness/barlangi_klma_gygybarlangok.html.

Gyógyfürdő = az a létesítmény, amely gyógyvíz, gyógyiszap vagy egyéb természetes gyógytényező (pl. gázelőfordulás) felhasználásával fürdőkezelést (balneoterápiát) nyújt vagy elismert ásványvíz, hévíz, illetőleg melegített közműhálózati víz felhasználásával végzett hidroterápiás kezelések mellett, egyéb fizikai gyógymódok alkalmazásával együtt, teljes körű fizioterápiás ellátást nyújt.

Gyógygáz = elsősorban a száraz, szén-dioxidos gázkiömlések (mofetták) tartoznak ide (pl. Mátraderecske, Hargitafürdő, Torjai-büdösbarlang). A feltörő gázok összetétele a geológiai adottságok függvényében változik. Mint ⇒ fizioterápiás eszköz ma már elismert helyet tölt be a civilizációs betegségek (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, verőér, visszér és nyirokér idült betegségei, a szív és agyi érbetegségek) gyógyításában.

Gyógyhely = valamely település, vagy annak meghatározott része, mely rendelkezik a ⇒ természetes gyógytényezők valamelyikével és azok igénybevételének gyógyintézményi feltételeivel (pl. gyógyfürdő, gyógyszálló, szanatórium). Alapvető elvárás, hogy a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek (pl. kiemelten védett területre előírt levegőtisztaság, fokozottan védett területnek megfelelő zajszint, rendezett zöldterületek) adottak legyenek. Mindehhez a pihenés infrastruktúrájának (közművek, közlekedés, hírközlés, kommunális szolgáltatások, ellátó, szolgáltató intézmények) kiépítettsége is szükséges.

Gyógyító hely, gyógyító táj = A legkülönfélébb helyek, helyszínek különleges fizikai és szellemi környezetükkel együtt, melyek régóta tartósan fennálló hírnevet vívtak ki a testi és lelki eredetű betegségek gyógyításában (pl. gyógyfürdő helyek, zarándokhelyek, magaslati üdülőhelyek).

Gyógyító kert = Kertek, parkok, emlékhelyek, amelyeket gyógyításra, a lelki, érzelmi és fizikai egészség visszaszerzésére szántak.

Gyógyturizmus = Az egészségi állapot konkrét javítása céljából igénybevett, egészségügyi ellátásokra alapuló turisztikai ágazat, az ⇒ egészségturizmus része. Tipikusan természeti gyógytényezőre (gyógyvíz, gyógybarlang, gyógyiszap, mikroklíma) épülő gyógymódok igénybevételéhez kapcsolódik, melyek elsősorban gyógyfürdőkben, egészségügyi, illetve gyógyintézetekben, érhetők el. Piacán ma egyre nagyobb teret hódít az ún. klinikai (más megnevezések szerint: medical, gyógyászati, ill. egészségügyi) gyógyturizmus is. A gyógyturizmus tehát az állandó lakóhelyen kívüli gyógyhelyekre történő utazást, az ott történő ideiglenes tartózkodást és a gyógyszolgáltatások, valamint egyéb kiegészítő turisztikai szolgáltatások igénybe vételét foglalja magába. Bővebben: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/wellness/a_gygyturizmus.html.

Gyógyüdülők, gyógyszállók = Azok a létesítmények, melyek főként ⇒ természetes gyógytényező kiaknázásával folytatnak gyógyító, vagy rehabilitációs tevékenységet. Üzemeltetésük minőségi szakembergárdát és ellátási gyakorlatot feltételez elsősorban a rehabilitáció, a reumatológia, a kardiológia és a geriátria területén (Várhelyi T. 2011/12). l. még ⇒ Éghajlati gyógyintézet.

Gyógyvíz = Olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyítottan gyógyhatása van. Meghatározott betegségekre vonatkozó alkalmazhatóságát szigorú előírásokhoz kötött orvosi vizsgálatokkal mutatták ki és számukra rendelet alapján a gyógyvíz megnevezést engedélyezték. 

Bővebben: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/wellness/gygyvizek.html

Gyógyvíz-ivócsarnok = Gyógyvizet szolgáltat ki közvetlenül a fogyasztók részére a helyszínen történő (kúraszerű) fogyasztás céljából.