Skip navigation

L

Laktóz = tejcukor

Latencia = a válasz időbeli mutatója, amely az inger megjelenése és a válasz közötti időre vonatkozik.

Lágy tényezők (soft factors) = a szervezetben a nem vagy csak nehezen felmérhető és számszerűsíthető változók pl. kultúra, személyzet.

Lapos szervezet (flat organisation) = szervezeti modell, amelyre a döntően horizontális, mellérendelő elrendezés jellemző, amelyben az egyes egységek nagyobb önállóságot élveznek.

Leader-elmélet (leadership theory) = a vezetőről alkotott magatartástudományi elképzelés, amely a vezetőt személyként és nem funkciójában ragadja meg.

Ledaership = ahogy Bakacsi (1996., 150.o.) fogalmaz: „a leadarship annak a képességét jelenti, hogy hogyan tudja a vezető a szervezet tagjait a szervezeti célok megvalósítására befolyásolni, mozgósítani."

Leépítés (downsizing) = a szervezet méretének csökkentése, melynek célja a kisebb költségvetés vagy a nagyobb hatékonyság elérése.

Leptoszom (leptosom) = sovány, gyenge testalkatú.

Lézió (laesio) = sérülés.

Limbikus rendszer = a középagyban és a körül elhelyezkedő képletek, amelyek a motivációs és az érzelmi viselkedés szabályozásának funkcionális egységét alkotják.

Lineáris költségvetés (line-item budgets) = rovat-tétel szerkezetű költségvetés, melyben a különféle dokumentumtípusok, szerződéses szolgáltatások, személyzeti és vegyes kiadások tételeit sorolják fel; lehetővé teszi trendek meghatározását és a jövendő kiadások előrejelzését. Készítése egyszerű.

Lip(o)- = zsír.

Lipáz = zsírbontó enzim.

Lóhere-szervezet (trefoil-structure) = a Handy által megalkotott szervezeti struktúra, amely három csoportra osztja az alkalmazottakat: 1. diplomások, műszakiak, vezetők, 2. szerződéses munkatársak, tiszteletdíjasok, 3. ideiglenes alkalmazottak, (a termelés hullámzásától függően).

Lokális = helyi

Lokomóció (lokomotio) = helyváltoztatás.

Lokomóciós reflex = járási reflex.   

Longitudinális vizsgálat = amikor valaminek a vizsgálata hosszabb ideig tart és időszakonként történik a mérés. Pl.: a testmagasság változásának vizsgálata évenkénti méréssel.

Lordozis (lordosis) = a gerincoszlop nyaki és ágyéki hajlata.

Lumbágó (lumbago) = ágyéki-fájdalom.

Luxació (luxatio) =ficam.