Skip navigation

R

Rajtapátia = az az állapot, melyben a sportoló akkor van, amikor a mérkőzés/verseny kezdetekor az optimális készültségi állapot/arousal szintje alacsonyabb a kívánatosnál. Ennek szemmel is jól láthat tünetei az izomtónus csökkenése, laza, apatikus, „széteső” mozgás, esetenként fokozódó gyomor- és bélrendszeri motilitás, ásítozás, unottság. (ld. Nagykáldi, 1998).

Rajtláz = az az állapot, melyben a sportoló akkor van, amikor a mérkőzés/verseny kezdetekor az optimális készültségi állapot/arousal szintje magasabb a kívánatosnál. Ennek szemmel is jól láthat tünetei az izomtónus fokozódása, túlmozgás, görcsösség, esetenként tikkelés, illetve gyomormotilitás fokozódás. (ld. Nagykáldi, 1998)

Rajtkészség = gyakran magával az optimális idegrendszeri aktivitással, készenléti állapottal megegyező, tettrekész, versenykész állapot. (ld. Nagykáldi, 1998)

Reakció = 1. A szervezet külső vagy belső ingerre adott válasza. 2. Válasz 3. Kémiai folyamat.

Reakcióidő (ang. reaction time) = az inger és a válasz megjelenése közötti idő. (Pl.: a térdelőrajt végrehajtásakor az inger a rajtpisztoly hangja, a válasz pedig az indulás. Itt a reakcióidő a hang megjelenése és a mozgás megkezdése között eltelt idő.).

Receptorok = ingerek felfogására és továbbítására képes idegkészülékek, amelyek a sejtek felszínén vagy belsejében helyezkednek el.

Reflex = az idegrendszer alapfunkciója, amely a fajfejlődés során alakult ki és öröklődik. A szervezetnek az akarattól független reakciója valamely őt érő ingerre.

Refrakter periódus (ang. refractory phase) ⇒ abszolút refrakter szak.

Regenerál = felfrissít, újjáteremt, helyreállít. Regenerálódik = megújhodik, felfrissül.

Rehabilitáció = A munkaképesség, az egészség helyreállítása a testi és/vagy lelki állapothoz igazított terápiák alkalmazásával. A munkára és a mindennapi teendők ellátására való alkalmasság helyreállításában a sportok és sajátos fizikai aktivitások (gyógytestnevelés, speciális gyakorlatok) a korszerű rehabilitációs eljárások fontos testkulturális eszközei. Az egészségügy a fizio- és fizikoterápiás módszerek széles skáláját használja (Kovács és Szollás, 2008)

Rekreáció =

  1. A szabadidő eltöltés kultúrája. Az aktív kikapcsolódást, a jó közérzet megteremtését, a munkavégző képesség visszaállítását, az egészségi állapot megőrzését, javítását értjük rajta. Olyan pozitív, egyéni és társadalmi érdekeket kielégítő magatartásformákat sorolunk ide, melynek célja az ember jó szomatikus, pszichés és szociális közérzetének létrehozása (Kovács, 2002). A rekreáció természetes emberi szükségletből ered, a szabadidőhöz köthető, kulturális meghatározottságú, élményt, felüdülést nyújt, örömet okoz és következménye a jó testi, lelki, valamint szellemi teljesítőképesség (Győri, 2014a). Fő területei a ⇒ fizikai és a ⇒ szellemi rekreáció. A rekreáció kifejezés Magyarországon – a „megpihenés, üdülés, iskolai szünet, gyönyörködés” értelmében – már a 20. sz. elején használatban volt (Bánhidi, 2012).
  2. Üdülés, pihenés, felfrissülés, iskolai szünet

Rekreációs edzés = Gyűjtőfogalom, melybe beletartozik a rehabilitációs-, az egészség-, a fittségi-, az élménykereső, valamint a sportági rekreációs edzés.

Rekreációs élmény = A rekreációs tevékenység közben átélt élmény. Összetevői: az újszerűség, vagy az eredetiség megtalálása, az önfelfedezés, az időérzék megváltozása, a szabadság kiteljesedése, a tevékenységben való feloldódás, az erőfeszítés jutalma, a kellemes emlékek, valamint a test és a szellem egysége (Gray, 1978). Az áramlatélménnyel, a ⇒ flow-val, is azonosítható (Jackson és Csíkszentmihályi, 2001, Kovács 2002). A flow élmény a rekreációs és a versenysportban egyformán megjelenik (Balogh és Domokos, 2013).

Rekreációs sport/sportrekreáció = A rekreáció és a sport közös területe, mely ötvözi mindkettő ismertetőjegyeit. A sportolás igen széles spektrumában megvalósítható. Fizikai és szellemi erőfeszítést igényel, mely a rekreációs élménykeresés érdekében nem zárja ki a versengést sem. A rekreációs sporttevékenység során is fontos a rendszeresség, a szakszerű irányítás, a megfelelő helyszín és szolgáltatás. A szabadidősport, hobbisport, vagy az amatőr versenysport egyaránt lehet rekreációs indíttatású (Győri, 2014a). A teljesítményfokozás – főleg a fiatal felnőtt korosztály esetében – nem idegen a rekreációs felfogástól (Gáldi, 2011). Fontos momentuma, hogy a maga szintjén lényegében mindenki megtalálhatja benne a saját képességeinek megfelelő kihívásokat. Rekreációs edzés. 

Bővebben: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_reki_1/ii_a_rekreci_sport_s_turizmus_kzs_terletei____dr_gyri_ferenc.html

Rekreációs turizmus = A turizmusnak az a típusa, melyben az utazás célja a részvétel valamely rekreációs tevékenységben. Ez lehet például az egészségi állapot általános javítása, karbantartása céljából igénybevett komplex szolgáltatás (pl.: wellness, fitness), de tartalmazhat egészségügyi szolgáltatásokat is (pl.: gyógymasszázs). Ugyanakkor – a szellemi rekreáció oldaláról – célja lehet egy esemény, rendezvény megtekintése is (pl. színházlátogatás). Ide sorolhatjuk többek között a kulturális turizmust (pl. kastélyturizmus, népművészeti túrák, vallási turizmus), a gasztronómiai turizmust (pl. borturizmus, ételtúrák) és a rendezvényturizmus különböző válfajait is (Gáldi, 2011).

Rekreológia = Rekreáció-tudomány (recreology, leisure sciences). A rekreáció kutatására létrejött, természet- és társadalomtudományi ismereteket egyaránt integráló, szintetizáló, transzdiszciplináris tudományszak.

Részlegesítés (departmentalization) = a szervezet decentralizálása, mely során részlegek, osztályok jönnek létre.

Részvétel a vezetésben, munkatársak bevonása (participation) = a hatalom, a munka, az ellenőrzés megosztása a beosztottakkal.

Részvételi motiváció = Weinberg és Gould (2011) kiemelik, hogy különbség van a között, ha valakinek a sportban, mozgásban való részvételének az okát vagy pedig a minél nagyobb teljesítmény elérésének az okát keressük. Az előbbibe tartozik például a jó társaság, az örömszerzés, a kikapcsolódás, a sikerélmény biztosítása és az általános fittség megszerzése is (Nagykáldi, 1998).

Rekreáció = üdülés, pihenés, felfrissülés, iskolai szünet.

Relaxáció = 1. ellazulás (pszichoterápiás módszer). 2. elernyedés (izomműködés).

Relaxációs tréning (ang. relaxation training) = az izomfeszülés ellazításának valamilyen módszerrel való megtanítása. Az eljárás Jacobson progresszív relaxációs módszerén alapul, amelynek feltételezése szerint az izomrelaxáció érzelmi relaxációt is eredményez.

Restitució = helyreállítás, visszaállítás. Az anabolikus anyagcserefolyamatok biztosítják.

Retardált = fejlődésben visszamaradott  akceleráció Retardáció = késleletés, lassítás

Ritmus (gör. rhythmus) = Aristoxenos meghatározása szerint időbeli rend. A ritmus jellemző vonása az ütemszerűség, a mozzanatok egyenlő időtartamú csoportokba foglalása. Rotáció, (rotatio) = tengely körüli forgás, körforgás, forgatás. A fej forgatása = rotatio.

Ringi (ringi) a munkatársak teljes részvételét biztosító japán eredetű eljárás, amely szerint egy döntés mindaddig nem lép életbe, amíg azzal minden érintett egyet nem ért.

Rituálé (ritual) kulturális értékeket megerősítő cselekvések sorozata.

Rövid távú terv vagy operatív terv (operative plan) = a mindennapi munkavégzés alapjául szolgáló terv, amely a stratégiai terv egyes részeinek megvalósítását szolgálja; kisebb projekt terve.

Rugalmasság (flexibility) = a tanuló szervezetre és a kreatív munkatársra jellemző képesség, amely lehetővé teszi a környezeti változásokra való gyors reagálást.