Skip navigation

V

Válasz (ang. response) = az ingerlés viselkedéses eredménye mozgás, vagy mirigyműködés formájában. Néha a belső válasz is (fantázia, képzelet) függetlenül attól, hogy az inger azonosítható-e.

Valgus = görbe.

Vállalati ombudsman (ombudsman) = a szervezetben olyan személy, aki katalizátorként humorral és emberismerettel képes feloldani a szakmai és vezetési stílussal kapcsolatos konfliktusokat.

Valószínűség = egy esemény bekövetkezésének várható mértéke (szignifikancia).

Valószínűségi változó = az azonos módon és azonos módszerekkel rögzített, a véletlentől függő számértékeket felvevő változót nevezzük valószínűségi változónak. Jelölése- x; y; z;.

Változó (ang.: variable) = egy kísérletben mért vagy befolyásolt körülmény. ⇒ független változó, függő változó.

Vásárló, vevő (buyer) a minőségi láncban az a személy, akinek a szolgáltató a szolgáltatást kínálja.

Vascularis = érrendszeri.

Vasodilatátio = értágítás.

Vasoinhibitor = érmozgató működését gátló.

Vasomotor = érmozgató.

Vasopressor = az érműködést fokozó.

Vegetatív idegrendszer (ang.. autonomic nervous system) = akarattól függetlenül működő. A perifériás idegrendszer azon része, amely a sima izmok működését szabályozza.  szimpatikus idegrendszer, paraszimpatikus idegrendszer.

Véna (vena tsz. venae) = gyűjtőér. Vénás = venosus. Vénabillentyűk = valvulae venorum. Vena cava inferior = a szívbe torkoló nagyvérköri gyűjtőér, amely a rekesztől lefelé eső testrész vérét szedi össze.

Vena cava superior =  a szívbe torkoló nagyvérköri gyűjtőér, amely a rekesz feletti testrész vérét szedi össze.

Ventilláció (ventilatio) = légcsere.

Vérnyomás (ang.: blood pressure) = a vér által az ér falára gyakorolt nyomás.  hipertónia

Versenysport: Meghatározott szabályok alapján rendszeresen végzett sporttevékenység (edzés és versenyzés), amelynek célja a saját, ezen keresztül mások eredményeinek túlszárnyalása. Legeredményesebb foka az ⇒ élsport.

Vertikális = függőleges.

Vestibulum = előcsarnok. Vesztibuláris apparátus (ang.: vestibular aparatus) = a belsőfülben elhelyezkedő szerv, amely testmozgások és testhelyzetek érzékelésének receptorait tartalmazza.  félkörös ívjáratok, utriculus és sacculus.

Vitalitás = életerő. Vitális = életfontosságú.

Visszasatolás  feed-back

Vitálkapacitás VC = a légzés teljesítőképességének mértéke. RV+ IRV+ERV.

Vitamin = a szervezet életéhez, növekedéséhez, a sejtek működéséhez elengedhetetlenül szükséges, a szervezetben nem kielégítő mértékben képződő szerves anyag. Hiánya specifikus tüneteket vált ki.

Vízitúrázás = a vízi turizmus része, melynek aktív résztvevői saját fizikai erejüket felhasználva hajtják vízi járműveiket táborhelyről táborhelyre, vagy egy állandó táborhelyről tesznek meg különböző hosszúságú túraszakaszokat csillagtúraszerűen.  A leggyakrabban használt közlekedési és egyben sporteszköz a kenu és a kajak. A vízitúrázás a legkomplexebb vízi turisztikai forma, mivel vízben, vízen és vízparton egyaránt zajlik (Donka 2012).

Versenytárs (competitor) = azonos üzletágban tevékenykedő, vagy azonos forrásokért versengő piaci szolgáltató.

Vezérlés (direction) = visszacsatolás nélküli irányítás.

Vezetés (leadership) =

  1. Az egyén vagy csoport tevékenységeinek befolyásolására szolgáló folyamat, amely a szervezeti célok elérését eredményezi. (Létezik ettől eltérő tartalmú meghatározás is, de e könyv az itt leírtat alkalmazza).
  2.  Klein (2007, 29. o.) szerint „elérni egy feladat megoldását más emberek segítségével". Együttműködés közös cél elérése érdekében, képességeik, energiájuk, tehetségük felhasználásával. Egy dologban elég nagy az egyetértés, mégpedig a vezetés függ a vezetési mezőtől, vagyis attól a „tértől", amelyben a vezető és a vezetettek elhelyezkednek.

Vezetés környezete (leadership contingency model) = Fiedler vezetés-vizsgálati modellje, melyben három változót vizsgált: a vezető és az alkalmazott viszonyát, a feladat-struktúrát és az erőfölényt.

Vezető (leader) = menedzser, aki személyzeti motivációs, bevonási és kommunikációs feladatokat is ellát.

Vezető képességei (managerial competencies) = azok a kritikus sikertényezők, amelyekkel a hatékony vezetőnek rendelkeznie kell. Hiányuk esetén a szervezet a vezető működésének kárát látja.

Vezetői információs rendszer = ld. Menedzsment információs rendszer.

Visszacsatolás (feedback) = a szabályozás alapját jelentő tevékenység, amely használói oldalról szembesíti az eredményeket a tervekkel.

Vízi turizmus = Rekreációs sport és szabadidős tevékenység, melynek célterülete egy természetes, vagy természetes környezetben kialakított mesterséges vízfelület, vízpart és annak környéke. Fejlődése visszavezethető a vízi közlekedési eszközök fejlődésére, valamint az ember vízen, vízparton történő szabadidő eltöltésének módjaira (Bánhidi 2013). Az igénybe vett közeg szerint megkülönböztetünk folyami, tavi, vagy tengeri vízi turizmust. A tevékenység indítóoka szerint beszélhetünk fürdőturizmusról, vízitúrázásról (kajak-, kenu-, evezős-, vitorlástúra), horgászturizmusról, vízi kalandturizmusról, illetve extrém vízisport-turizmusról.