Skip navigation

3. lecke: Ellenőrző kérdések

1.  Milyen érvvel támasztja alá Bényei Tamás azt az állítását, miszerint a populáris kultúra fogalma „reziduális” fogalom?

2. Sorolja fel azokat az előfeltevéseket, amelyek Bárány Tibor szerint szépirodalom és lektűr megkülönböztetésének logikai és ideológiai alapját képezik!

3. Tekinthető-e magaskultúra és populáris kultúra közötti különbségtétel tisztán fogalmi megkülönböztetésnek?

4. Milyen intézménytörténeti és médiatörténeti változások zajlottak le a XIX. században, amelyek előmozdították e megkülönböztetés kialakulását?

5. Hogyan definiálja Walter Benjamin „A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában” című tanulmányában az aura fogalmát?

6. Benjamin értelmezése szerint mi vetett véget az auratikus műalkotás korának?

7. Sorolja fel, hogy Benjamin a sokszorosítás milyen technikáit vizsgálja?

8. Benjamin milyen lehetőségeket lát, hogyan fogja átalakítani a műalkotások befogadását a technikai sokszorosíthatóság?

9. Adorno és Horkheimer miként különbözteti meg egymástól a műalkotások stílusát és a tömegkulturális alkotások „stílusától”?

10. Szerintük mi jellemzi a tömegkulturális alkotásokban a „részletet”?

11. Pierre Bourdieu szerint mi képezi az autonóm művészeti mező kialakulásának a lehetőségfeltételét?

12. Az autonóm művészeti mező kialakulása hogyan mozdította elő magas- és populáris kultúra megkülönböztetését?