Skip navigation

Elméleti alapozás (Török Ervin)

Célok

Az első két lecke elsődleges célja kijelölni egy olyan értelmezői keretösszefüggést, amely segít eligazodni a „tömegkultúra” fogalmának történeti kialakulását és kortárs megítélésének ambivalenciáját illetően. Az elméleti alapozónak nem célja részletes elmélettörténeti magyarázatokat bemutatni, ehelyett a „tömegkultúra” 19. századi kialakulásának társadalom- és mentalitástörténeti összefüggéseire mutat rá, valamint arra, hogyan teremtődik meg annak a feltétele, hogy elbeszéléseket egy homogén és elvileg végtelen téridő összefüggésében értelmezzenek, és sajátos értelemben közösségképző erővel ruházzanak fel. A leckék célja, hogy különböző (irodalmi, vizuális) populáris alkotások történeti összefonódásaira, közös vonásaira mutasson rá. A leckék célja, az ismeretközlésen túl, a problémacentrikus, kritikai látásmód kialakítása, valamint az önálló kutatás elősegítése.

A szövegben felhasznált szakirodalom egyben kötelező szakirodalomként is funkcionál; abban az esetben, amikor egy szöveget a filológiai pontosság végett idézünk, nem tüntetjük fel a szakirodalmi listán. Az ellenőrző kérdések az egyes leckékben felhasznált szakirodalmi tételekben való értő tájékozódást igénylik.

1. lecke – A tömegkultúra fogalmai

A „tömegkultúra”, „populáris kultúra” értékelő és leíró fogalmai

A tömegkultúra kialakulásának feltételei

2. lecke – Elbeszélés és tömegkultúra

A modern társadalmi tér és az elbeszélések tere és ideje

Elbeszélés és montázs

Standardizáció és „mítosz”

3. lecke − Ellenőrző kérdések