Skip navigation

Szakirodalom

(kötelezők félkövéren kiemelve)

A film jövője a digitalizáció korában. Adatbázis és/vagy narratíva? (A Dragon−Sághy vita). Szerk. Gollowitzer Diána. Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoport, Szegedi Tudományegyetem, 2012. http://digitalculture.hu/publikaciok/dragon-saghy/

Cameron, Allan: Moduláris narratívák a kortárs filmben. Ford. Andorka György. Metropolis, 2012/1. 12-26.

Bordwell, David: Film-jövők. Ford. Portörő Ágnes. Metropolis, 2012/1. 28-41. 

Elsaesser, Thomas: Az elmejátékfilm. Ford. Fábics Natália. Metropolis, 2012/2. 8-29.

Manovich, Lev: Az adatbázis mint szimbolikus forma. Ford. Kiss Julianna. Apertúra, 2009. ősz. http://apertura.hu/2009/osz/manovich

Képi és narratív önreflexió. Tematikus szám. Apertúra, 2013. ősz. http://uj.apertura.hu/2013/osz/tartalom-2013-osz/

Gunning, Tom: „Now you see it, now you don't”. The Temporality of the Cinema of

Attractions. Velvet Light Trap, 1993. 32.3: 3-12.