Skip navigation

Szakirodalom

Kötelező irodalom

Timothy Mitchell (2009): Orientalizmus és a kiállítás rendje. Apertúra, 2009/tavasz. URL: http://apertura.hu/2009/tavasz/mitchell

Füzi Izabella – Török Ervin (2006): Történet. In Uők: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. Szeged, 2006. URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/tankonyv/tortenet/index02.html#tortzartegys

Jens Schröter (2015): A holofedélzet: holográfia, virtuális valóság és társadalom. Fordította Török Ervin. Apertúra, 2015. tavasz-nyár (www.apertura.hu)

Roland Barthes (1998): Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe. Ford. Simonffy Zsuzsa. In Bókay Antal – Vilcsek Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Budapest, Osiris, 527–542.