Skip navigation

Szakirodalom

Kötelező szakirodalom

Séllei Nóra: Nem a populáris kultúrára, avagy nem és (populáris) kultúra. Alföld, 2009/5. 107-115.

Várnagyi Márta: A női irodalom és a feminista irodalomkritika Magyarországon. TNTef, 2011. 1.1 URL: http://tntefjournal.hu/vol1/iss1/03_varnagyi.pdf

Ajánlott szakirodalom

Séllei Nóra: Mért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most. Debrecen, Debreceni Egyetem-Kossuth Kiadó, 2007.