Skip navigation

Szakirodalom

(kötelezők félkövérrel kiemelve)

Sontag, Susan: Film és színház. Ford. Koós Anna. In A film és a többi művészet. Budapest, Gondolat Kiadó, 1977. 352-380.

Mulvey, Laura: A vizuális élvezet és a narratív film. In A kortárs filmelmélet útjai. Szerk. Vajdovich Györgyi. Budapest, Palatinus, 2004. 249-267.

Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Ford. Pócsik Andrea. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996. 53-59., 169-216.

Bordwell, David: Intensified Continuity: Visual Style in Contemporary American Film. Film Quarterly, 55.3 (2002. tavasz): 16-28.

Miran Božović: Az ember a saját retinája mögött. Ford. Szerda Zsófia. In Hitchcock. Kritikai olvasatok. Szerk. Füzi Izabella. Szeged, Pompeji, 2010. 173-192.

Füzi Izabella: Bevezetés Hitchcockba. Szempontok a narratív, dramaturgiai, műfaji és szerzői elemzéshez. In Hitchcock. Kritikai olvasatok. Szerk. Füzi Izabella. Szeged, Pompeji, 2010. 8-38.

Gerdelics Miklós: Műfajok elemeinek virtuális térképe. Az IMDb alkalmazhatósága a filmelméletben. Apertúra, 2011. tavasz http://apertura.hu/2011/tavasz/gerdelics

Altman, Rick: Újrafelhasználható csomagolás. Műfaji termékek és az újrafeldolgozási folyamat. Ford. Simon Vanda. Metropolis, 1993/3. 12-33. http://metropolis.org.hu/?aid=196&pid=16

Király Jenő: Mágikus mozi. Műfajok, mítoszok, archetípusok a filmkultúrában. Budapest, Korona, 1998.

Schatz, Thomas: Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking, and the Studio System. New York, Random House, 1981. 3-42.