Skip navigation

Elbeszélés a tömegfilmben (Füzi Izabella)

A tananyag ezen része a film tömegkulturális alapjait világítja meg azon elbeszélői módozatok fókuszba állításával, melyek a narratív film közönségsikeréhez nagyban hozzájárultak. A filmtudomány több szempontból vizsgálta a filmi történetmondás és a tömeges befogadás viszonyát: a gazdasági-intézményi feltételek kialakulása, a nézői pozíció létrehozása, a műfaji differenciálódás, a mediális környezet megváltozása szempontjából. A tömegfilm hatalmas korpusza már önmagában sem teszi lehetővé, hogy a tananyag részleteiben is kimerítően foglalkozhasson annak különböző alakváltozataival, melyek a nemzeti filmgyártások, korszakok, műfajok, hatások, szerzői életművek alapján tovább árnyalhatók. A tananyag arra vállalkozik, hogy a filmtudomány különböző elméleti irányzataihoz kapcsolódó teoretikus konstrukciókat, ernyő- és gyűjtőfogalmakat, sablonokat, nézőpontokat összegyűjti, és néhol intuitíven (példák alapján), néhol definíciószerűen magyarázza. A tananyag célja, hogy a narratív elemzés segítségével fogódzót nyújtson a tömegfilm társadalmi, kulturális és szórakoztató funkcióinak feltárásához. A tananyag feldolgozása nem igényel magas szintű filmelemzői, -történeti és -elméleti előismereteket, viszont a mozgóképelemzésben és a narratológiában való jártasság megsokszorozza a leckék által nyújtott ismeretek, elemzői készségek használatának hatékonyságát. 

Ajánlott irodalom

Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés. Budapest, Palatinus, 2009.

Füzi Izabella – Török Ervin: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. Szeged, 2006. http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/tankonyv/tartalom.html

Verbális és vizuális narráció. Szöveggyűjtemény. Szerk. Füzi Izabella. Szeged, Pompeji, 2010.

8. lecke: Klasszikus narratíva

Formanyelvi és narratív jellemzők

Kitérő: A korai mozi és klasszikus narratíva

A klasszikus narratíva filmelméleti megközelítései

9. lecke: Filmelemzés I.: Az élet csodaszép (It’s a Wonderful Life. Frank Capra, 1946)

Történet

Kerettörténet, expozíció

Karakterek

Kauzalitás

Kettős cselekményszál

Lezárás, megoldás

Műfajok versengése

10. lecke: Posztklasszikus/posztmodern narratíva

Kasszasikerfilmek („blockbuster”)

Látványosság, attrakció

A digitális kultúra hatása a kortárs filmre

Komplex narratíva és az idő

11. lecke: Filmelemzés II.: Felforgatókönyv (Stranger than fiction. Marc Stranger, 2006)

Történet

Expozíció: történetek versengése

Konfliktus

A regény (filmbe beágyazott?) története

A film története

Film és regény mint öntükröző szerkezetek

12. lecke: Kortárs televíziós sorozatok

Makro- és mikroszerkezet

Tipológia

Hatásmechanizmus

24

13. lecke: Ellenőrző kérdések