Skip navigation

A klasszikus narratíva filmelméleti megközelítései

A különböző filmelméleti irányzatok, iskolák eltérően fogalmazták meg a klasszikus narratíva mibenlétét, és eltérően értékelték annak funkcióit.