Skip navigation

Szakirodalom

Kötelező szakirodalom

Bényei Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern. Budapest, Akadémiai, 2000.

Menyhért Anna: A „krimiolvasás” paradigmái. In Uő: Egy olvasó alibije. Budapest, Kijárat, 2002. 21-34.

Ajánlott irodalom

Benyovszky Krisztián: Bevezetés a krimi olvasásába. Lilium Aurum, 2007.

Benyovszky Krisztián: A jelek szerint. Pozsony, Kalligram, 2003.

Joan Copjec: Read My Desire. Lacan Against Historicists. London, MIT Press, Cambridge, Mass, 1995.