Skip navigation

Nyitott kérdések

1. Feladat

Vesse össze a 24 és a Kártyavár című sorozatok első évadjainak trailerét! 

https://youtu.be/7lxDREJ4vTo

https://youtu.be/ULwUzF1q5w4

Hogyan alapozza meg a trailer a nézői elvárásokat a sorozat időbelis dimenziójára vonatkozóan (grafika, kamera felé tartó és eltávolodó mozgások, kompozíció stb.)? Mennyire engedi a nézőt a történet diegetikus idejében elmerülni? Hogyan jelöli a változást, a történet előrehaladását?

2. Feladat

Hogyan írná át Az élet csodaszép (1946) című film történetét posztklasszikussá? Milyen eszközökkel lehet a linearitást és a narratív kontinuitást lebontani? Hogyan lehet a történetre vonatkozó nézőpontokat megsokszorozni?

3. Feladat

Vesse össze a Die Hard-ot a Kánikulai délután (Dog Day Afternoon. Sydney Lumet, 1975) című filmmel! Ki(k) a kezdeményező(k), ki(k) szabják meg a cselekvések irányát? Hogyan írná le a két film cselekvéseit az akció-reakció sémája mentén? Mennyiben különíthetők el a szereplők a Jó és a Gonosz oppozíciója alapján a két film esetében? Hogyan jelenik meg a fizikai és mentális cselekvés, mennyiben van sikerességre/kilátástalanságra ítélve? Mi a szerepe ebben a médiának, az erőszakot monopolizáló szervezeteknek (rendőrségnek, az FBI-nak), a család intézményének, a gazdasági és a politikai szférának? Mit jelent a bankrablás a Kánikulai délutánban a különböző szereplőknek és szereplőcsoportoknak (Sunny, Sal, banki alkalmazottak, riporter, a bank előtt gyülekező tömeg, Sunny családja, Leon, rendőrfőnök, Sunny anyja)? Milyen szerepeket játszik el Sunny a velük való interakciókban? Kinek a nézőpontjához kerül közel a történet narrátori értékelése? Kinek a számára válik megtapasztalhatóvá Sunny teljes magára maradottsága? Elemezze a kezdő és a záró jelenetet ebből a szempontból. 

4. Feladat

Határozza meg a két cselekményszál mibenlétét a Die Hard 1-ben és a Felettünk a Föld (Another Earth. Mike Cahill, 2011) című filmben! A két film esetében hogyan fonódik össze az egyéni történet a kollektívvel? A két filmben milyen természetűek az egyéni cselekvés útjába gördülő akadályok? Milyen oksági és motivációs lépéseken keresztül indokolhatóak a követező állítások?

„Rhoda személyes traumája miatti bánata azáltal enyhül, hogy képes távolságot teremteni attól, amiben a Föld 2 megjelenése segítséget nyújt számára.”

„John és felesége elidegenedését, melyet az okozott, hogy John képtelen volt elfogadni a felesége karrierjével együtt járó megváltozott nemi pozíciókat, az oldja meg, hogy John hősiesen és leleményesen megvédi őt és munkatársait a gonosztevőktől.”

5. Feladat

Töltse ki az alábbi táblázatot összehasonlítva a filmek klasszikus-posztklasszikus jegyeit!

 

Idétlen időkig

(1993)

A lé meg a Lola (1998)

Memento (2000)

Bábel (2006)

Eredet (2010)

Állapítsameg, hogy a moduláris narratíva mely alcsoportjába tartozik a film és miért. A fikció szintjén motivált-e a narratíva komplexitása vagy ez inkább elbeszélői fogás?

 

 

 

 

 

Mennyiben olvasható a klasszikus hollywoodi elbeszélés sémái szerint? 

 

 

 

 

 

Mely pontokon érhető tetten az anakrónia, szerialitás, véletlen, és mi a szerepe az idő manipulációjának, a komplex narratíva bevezetésének?