Skip navigation

Szakirodalom

Kötelező irodalom

Szergej Eisenstein (é. n.): Montázs 1938.  URL: http://mek.oszk.hu/00100/00125/html/02.htm

Max Horkheimer – Theodor W. Adorno (1990): A kultúripar. In Uők: A felvilágosodás dialektikája. Gondolat – Atlantisz, Budapest, 147–201

Barthes, Roland (1983): Mitológiák. Budapest, Európa.

Kamarás István (2009): Népszerűség nép nélkül (avagy irodalmi sikerek egy szubkultúrák halmazából álló társadalomban. Alföld, 2009/5. 23–36.

Józsa Péter (1972): A tömegkultúra problémái. In Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről. Budapest, Gondolat Kiadó, 65-77.

Raymond Williams (1998): A kultúra elemzése. In A kultúra szociológiája. Szerk. Wessely Anna. Budapest, Osiris Kiadó, 28-40. (http://www.filozofia.bme.hu/~zemplen/KULT/01WILLIAMS.htm)

Benedict Anderson (2006): Elképzelt közösségek. L’Harmattan, 33–43.