Skip navigation

Szakirodalom

(kötelezők félkövérrel kiemelve)

Gayer Zoltán: A befogadás útjain. Médiakutató, 2005. tél http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_04_tel/05_a_befogadas

Gollowitzer Diána: Kép és szubjektum. A CSI: Helyszínelők című televíziós sorozat a narratológia tükrében. Apertúra, 2010. tél (http://apertura.hu/2010/tel/gollowitzer)

Gollowitzer Diána: Sorozatorgia, avagy az újmediális környezet hatása a kortárs amerikai fikciós televízió-sorozatokra. Apertúra, 2011. tavasz  (http://apertura.hu/2011/tavasz/gollowitzer)

Kozloff, Sarah: Narrációelmélet és televízió. Ford. Gollowitzer Dóra Diána. In Verbális és vizuális narráció. Szöveggyűjtemény. Szerk. Füzi Izabella. Szeged, Pompeji, 2010. 7-38.

Krigler Gábor: Az előző részek tartalmából. Az amerikai sorozatok világa. Metropolis, 2008/4. 10-28.

Krigler Gábor: folyt. köv. Hogyan írjunk tévésorozatot? Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004.

Mittel, Jason: Narratív komplexitás a kortárs amerikai televíziózásban. Ford. Hagen Péter. Metropolis, 2008/4. 30-53.

Newman, Michael Z.: From Beats to Arcs: Toward a Poetics of Television Narrative. The Velvet Light Trap, 58.1 (2006), 16-28.